Człowiek i Bóg

Po co żyjemy?

 

Po to,

aby zdobyć wiedzę,

aby zrozumieć dobro,

aby tworzyć piękno,

aby przeżyć doskonałą miłość,

czyli zrealizować swoje marzenia.

Warto spróbować, czytając teksty umieszczone w tej książce, potraktować  wszechświat jak gigantyczne dobro, piękno oraz obiekt marzeń, a jego Stwórcę – Boga jako źródło wiecznej miłości.

Żyjemy również po to, aby, zebrawszy „ziemskie” doświadczenia, również w tej wiecznej części naszego życia można było zdobywać nową wiedzę, tworzyć nowe formy piękna we wszechświecie oraz rozszerzać dobro, doskonaląc środowisko wszechświata dla przyszłych pokoleń.

Dzięki temu będziemy mogli przeżywać wciąż nowe stany miłości.

W tym dziale prezentowane są następujące tematy:

 

= Kim jest człowiek?

 

= Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

 

= Człowiek wobec Boga

 

= Natura pierwotna w człowieku

 

= Doskonałość człowieka

 

= Człowiek w następnym życiu

 

= Natura upadła w człowieku

 

= Czyżby nie było Boga wśród nas?

 

= Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

 

= Idea doskonałego świata

 

= Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

 

= Posumowanie o stanie ludzkości

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.