Idea poznania prawdy -

 epistemologia essenceizmu

 

Epistemologia essenceizmu określa prawdę jako stan rzeczywistości wywodzący się z Bytu Pierwoistnego. Zatem w tym dziale będą analizowane możliwości człowieka w zakresie dojścia do prawdy. Jest to wstęp do metodologii, czyli do idei zdobywania wiedzy.

Essenceizm uwzględnia fakt, że Byt Pierwoistny posiada atrybut o nazwie wszechwiedza, którą w Jego przypadku można utożsamić z absolutną prawdą. Z essenceizmu wynika też, że człowiek wywodzi się od Bytu Pierwoistnego i odzwierciedla Jego atrybuty. To powoduje, że pragnie on rozszerzać swą wiedzę, chcąc dorównać swojemu Pierwowzorowi. Ludzie od zawsze chcieli wiedzieć wszystko o wszystkim, nawet wtedy, gdy ta zdobyta wiedza ich przerastała. Tak właśnie jest w przypadku poznawania Boga. Dlatego próbujemy zrozumieć stany poza naszą egzystencją. Dociekamy też przyczyn otaczających nas zjawisk, rozszerzamy wiedzę o nich oraz zaspakajamy swoją ciekawość, zgłębiając tajemnice badanych procesów.

Ludzkość od wieków próbuje poznać Boga za pomocą swych zmysłów. Wychodząc temu naprzeciw essenceizm głosi, że w pewnym stopniu można tego dokonać, posługując się rozumem działającym na średnim poziomie intelektualnym. Według tego systemu, człowiek może poznać Boga przede wszystkim swoimi zmysłami fizycznymi, analizując otaczający go świat. Może też w tym względzie liczyć na własną intuicję i wyobraźnię. Ludzki rozum jest w stanie ogarnąć znaczną ilość wyników tych analiz i wyciągnąć z nich konkretne wnioski. W tym opracowaniu nie mogę dokładnie określić poziomu właściwej wiedzy o Bogu zebranej w ten sposób w ciągu całego istnienia ludzkości, gdyż jest ona bardzo różnorodna i trudna do zweryfikowania. Aktualny poziom właściwej wiedzy o Bogu oceniany przez essenceizm jest dość niski w stosunku do domyślnej całości. Na podniesienie tego poziomu, poza badaniami naukowymi, może mieć wpływ poznanie zjawisk wywodzących się ze świata duchowego, czyli ze sfery poza czasem i przestrzenią.

Z powodów, które podaję w poprzedniej książce i na mojej stronie internetowej www.istota.net, człowiek współcześnie żyjący jest niestety istotą na dość niskim poziomie możliwości zrozumienia praw świata duchowego oraz samego Bytu Pierwoistnego. Krótko mówiąc,  ta niekorzystna sytuacja powstała w wyniku nieplanowanego przez Stwórcę zatrzymania rozwoju duchowego człowieka na samym początku istnienia ludzkości. Uwzględniając tę sytuację, essenceizm postawił sobie za zadanie ciągłe pobudzanie rozwoju ludzkiej myśli. Nakłania zatem do stałego postępu nauki i do niekończących się poszukiwań nowej wiedzy o wszystkim, co jest dostępne człowiekowi za pomocą jego zmysłów, intuicji i wyobraźni.

Równocześnie system przygotowuje ludzi do analitycznego przyjmowania wiedzy ogólnie nazywanej wiedzą religijną. Oznacza to, że stara się pobudzić wyznawców różnych religii do nowych poszukiwań, do nieakceptowania stagnacji wiedzy duchowej. Zwraca się do członków wszystkich wyznań, kościołów, a nawet sekt, aby próbowali wyrwać się z jarzma dogmatów. Odwodzi zatem od traktowania tradycyjnych nauk głoszonych przez przywódców religijnych jako niezmiennych i niepodważalnych. Nakłania zatem do krytycznego weryfikowania podawanych przez nich stwierdzeń zamiast traktowania ich jako prawdy objawionej. W końcu essenceizm namawia wszystkich, również niewierzących w żadnego boga, do stałego zastanawiania się nad sensem życia. Może to bowiem wyzwolić refleksję nad tym, co jest najważniejsze, czyli nad możliwością istnienia Pierwszej Przyczyny oraz nad ważną wiedza, że w każdym człowieku tkwi wieczna osoba duchowa.

 

Na koniec podaję „prywatną” zasadę, że racja poszczególnego człowieka zatrzymuje się w sytuacji, gdy pojawia się racja innego człowieka. Warto wówczas przeanalizować pojawiającą się inną rację. Dlatego przy zdobywaniu wiedzy trzeba poznawać jak najwięcej racji innych ludzi, aby wszystkie nasze motywy dały się uzgodnić i zharmonizować z motywami innych ludzi. Jest tak dlatego, że każdy człowiek jest inny i jego racje mogą być często różne od naszych. I chyba tak najczęściej jest.

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.