Jaki jest Bóg - Natura Boga

Kim jest Bog_0

Jeśli Bóg ma być Pierwszą Przyczyną, to nie może przypominać osoby znanej ze starożytnych malowideł, mającej postać starszego pana o wyglądzie Zeusa. Minęły również czasy umieszczania Boga na złotym tronie nad chmurami, królującego wśród aniołów grających Mu na trąbach. Po tej średniowiecznej wizji porażkę poniosły także poglądy umieszczające Go gdzieś w kosmosie. Nie może On zatem być postacią zagubioną we wszechświecie, gdzieś tam wśród gwiazd i galaktyk.

Jeśli Bóg istnieje, musi być Kimś bezwzględnie największym ze wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić, to znaczy bytem absolutnie nieograniczonym w Swoim istnieniu. Oczywiście musi być na tyle potężny, aby pozostająca w Jego dyspozycji moc mogła ukształtować wszechświat.

Ani czasoprzestrzeń wszechświata, ani żadna inna struktura, nawet tak wielka jak wszechświat, nie mogą Go ograniczać! Jego bezpośrednia obecność dotyczy stanu poza czasem i przestrzenią, a pośrednia – czasoprzestrzeni wszechświata.

Stan poza czasem i przestrzenią nazywam sferą albo rzeczywistością, gdyż nie mogę go nazwać „miejscem”.

Poczyniwszy te zastrzeżenia, przedstawiam poniżej podstawowe założenia niniejszego opracowania.

Zacznę od tego, że jeżeli Bóg istnieje, to musi być Praprzyczyną Wszechrzeczy. Dlatego wszechświat powinien być skutkiem Jego działalności.

Bóg, jako doskonały Byt Sprawczy, musi być wieczny i niezmienny oraz musi istnieć niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń. Równocześnie Jego Pierwoistna Energia, czyli wspomniana wyżej moc, oraz Jego Prawa i Zasady stanowią źródło istnienia wszechświata wraz z zachodzącymi w nim zmianami.

Osobowość Boga określają Jego atrybuty, takie jak Absolut, Doskonałość i Wieczność. Jeśli wszechświat jest dziełem Bytu Pierwoistnego, to Jego Osobowość powinna zostać odzwierciedlona w formie naturalnych praw i zasad obecnych we wszechświecie.  Mogą one świadczyć o istnieniu podstawowych przymiotów Bytu Pierwoistnego, czyli Jego Intelektu, Woli i Uczuciowości. Te przymioty tworzą Centrum Osobowościowe utożsamiane z pojęciem Ducha Bożego. Ta nazwa ma charakter religijny, zatem do tego opracowania bardziej pasuje pojęcie Istota Pierwoistna. Obie te nazwy prowadzą do stwierdzenia, że Bóg jest Osobą.

Powyższe pojęcia będę wyjaśniał w kolejnych rozdziałach.

= Gdzie jest Bóg?

 

= Jak wyobrazić sobie Boga?

 

= Pierwsza Przyczyna

 

= Stwórca - Byt Pierwoistny

 

= Wszechmoc – Energia Pierwszej Przyczyny

 

= Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

 

= Doskonałość Boga

 

= Bóg – Absolutne Dobro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.