Bóg

 (Jego określenia i atrybuty wobec Jego możliwości)

Atrybuty, cechy, możliwosci Boga

Określenia (Cechy)

Te, które są konieczne, aby traktować Boga jako obiekt poznania.

Na wstępie do tego opracowania podałem podstawowe cechy Boga potrzebne do późniejszego zrozumienia Jego głównych atrybutów. Te określenia to:

powinien być Bytem Pierwoistnym,

powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną,

powinien być Początkową Koniecznością,

powinien być Pierwotnym Źródłem Wszystkiego,

powinien być Absolutem,

powinien być Doskonałością,

powinien być Absolutnym Dobrem,

powinien być Nieskończonością i Wiecznością.  

 

Atrybuty (Przymioty)

Te, które są potrzebne, aby analizować istnienie Boga.

Atrybuty Strony Duchowej Boga, czyli Jego Osobowości, są następujące:

To Jego Inteligencja, Wola i Uczuciowość, odbierane przez ludzi jako Jego Wszechwiedza, Dobro i Miłość. Z nich wynikają Jego Prawa i Zasady, odbierane przez ludzi jako prawa natury.

Atrybut Strony Fizycznej Boga stanowi Energia Pierwszej Przyczyny, inaczej Praenergia, odbierana przez ludzi jako różne stany energii i materii.

 

Możliwości (Umiejętności)

To, czym ludzie obdarzają Boga albo jakie mają o Nim wyobrażenie.

Jest wszechmocny,

jest wszechobecny,

jest wszystkowiedzący,

jest sprawiedliwy

jest miłosierny,

i tak dalej…

Tymi oraz jeszcze wieloma innymi możliwościami obdarzyli Go ludzie, tworząc religie. To są właściwie ludzkie cechy w skali makro przeniesione z ludzi na Boga. Wszystkie te określenia wymagają osobnego wyjaśnienia. Niestety, każda z głównych religii tłumaczy je na swój sposób, tworząc swoją odrębną teologię i dogmatykę.

Z uwagi na uniwersalne podejście do zagadnienia istnienia Boga jako Bytu Pierwoistnego, nie odnoszę się w tym opracowaniu do tych nadanych Mu przez religie możliwości. Są one bowiem aktem wiary każdego poszczególnego wyznania.

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.