Cele essenceizmu

Możliwość zrozumienia Boga bez potrzeby tworzenia religii

Rozwoj

Pierwszym celem essenceizmu jest rozszerzenie wiedzy o Bogu. Nie obrażając nikogo, trzeba niestety stwierdzić, że wiedza o Nim jest na podobnym poziomie, co wiedza o kosmosie, czyli znikoma. To znaczy, że zrozumienie ogromu wszechświata oraz istoty Boga jest wciąż szczątkowe. Warto w takim razie przyczynić się do zmiany tej sytuacji.

Religie światowe tworzą ogromne struktury organizacyjne. Robią to, aby wiarę w istnienie Boga, świata duchowego czy życia pośmiertnego nakierować na kult prezentowanego przez nie Boga. Skupiają się na nauczaniu i ceremoniach zapewniających ludziom spełnienie ich marzeń o wiecznej szczęśliwości.

Niestety, dla zapewnienia sobie dobrej i bezpiecznej egzystencji w przyszłym życiu ludzkość utrzymuje ogromną liczbę duchownych, niezliczoną ilość organizacji i ośrodków kultu. Ludzie kierują się dość często strachem o swoją duchową przyszłość, nie chcąc po śmierci trafić do wiecznego piekła. Szkoda, że większość z nas zadowala się działaniem po omacku, bez woli poznania tej części życia, która ma się toczyć przez całą wieczność.

Wygląda na to, że nasze bezpieczeństwo duchowe jest równie ważne jak fizyczne. Tymczasem można sobie wyobrazić wiedzę o tym wszystkim obywającą się bez otoczki działań kultowych, które czynią z nas istoty słabe, zdane na łaskę różnych bogów.

Chcąc temu zaradzić, essenceizm proponuje najpierw przejrzyste zrozumienie, kim jest Bóg, gdzie On się znajduje i jak to się ma do naszej ewentualnej egzystencji w przyszłym życiu duchowym. W takim razie essenceizm próbuje od początku stworzyć system bezpieczeństwa, nazwijmy go duchowego, równoległego do „fizycznych” systemów bezpieczeństwa.

Chronimy swoje fizyczne życie, zdrowie, miejsca zamieszkania, struktury państwowe i wiele innych rzeczy za pomocą systemów bezpieczeństwa. Mają one zapewnić nam bezpieczny i pokojowy rozwój naszej cywilizacji. Jednak te systemy nie mogą nam zapewnić bezpieczeństwa dotyczącego innej płaszczyzny życiowej, czyli życia duchowego. Przykładowo, nawet najlepsze „fizyczne” systemy nie uchronią nas od skutków takich zdarzeń jak nieszczęście osobiste, zdrada bliskiej nam osoby czy wola odebrania sobie życia. Również religie, pomimo stworzenia przez siebie ogromnej ilości nakazów i zakazów, od setek lat nie są w stanie uchronić nas przed skutkami zła. Potrafią tylko osłodzić nam cierpienie za pomocą licznych obietnic przyszłego wiecznego szczęścia.

Zatem, na wzór wiedzy o „ziemskim” systemie bezpieczeństwa, powinna pojawić się także wiedza o właściwym „niebieskim” systemie bezpieczeństwa. Powinien on być oparty o dwa zasadnicze filary omawiane w tym opracowaniu. Pierwszym filarem jest to, że każdy z nas ma w sobie wieczną osobę duchową, a drugim, że za istnieniem ludzkości stoi absolutnie dobry Stwórca, wieczny tak jak my oraz nieznający zła. Wystarczy w takim razie, że w sposób racjonalny zrozumiemy i zastosujemy w swoim życiu te dwa filary, a uzyskamy ogromny postęp dotyczący bezpieczeństwa naszego przyszłego życia. Ten stan nie powinien wynikać z wiary, ale z konkretnej wiedzy połączonej z pewnością, że tak jest naprawdę. Chodzi o taki sam poziom pewności w ramach praw duchowych, jaki mamy w ramach praw matematyki, fizyki czy biologii. Wówczas pozostanie nam tylko zrozumienie mechanizmów zła w naszej cywilizacji, gdyż tylko ono zagraża naszemu bezpieczeństwu. To z kolei pomoże nam je całkowicie zlikwidować. Tylko tak może skończyć się nasze odwieczne zmartwienie dotyczące różnych niepewności naszego życia. Pomoże to skupić się przede wszystkim na przygotowaniu się do naszej wiecznej przyszłości.

Najłatwiej byłoby, aby nauka w pełni udowodniła istnienie Stwórcy wszechświata oraz wiecznej osobowości w człowieku. W ten sposób ludzkość miałaby przed sobą jasny cel, którym jest przywrócenie naszego świata do pierwotnego stanu przewidzianego przez Stwórcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.