Zakończenie

Zakonczenie

Essenceizm jest systemem logicznej analizy zjawisk wywodzących się ze sfery poza czasem i przestrzenią. To system naukowo-badawczy, a nie religijny.

Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego, czyli tego istniejącego poza czasem i przestrzenią.

Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że od wieków jesteśmy tylko my i Bóg. Wydawałoby się, że nic nie powinno stanąć między nami a Nim. Logicznie wydaje się, że między Ojcem Niebieskim a dziećmi, które On powołał do życia, nie powinno być żadnych barier.

Głównym celem tej pracy jest znalezienie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania, które zadaje sobie ludzkość od tysięcy lat:

Kim jest Bóg, jaki On jest oraz gdzie znajduje się On znajduje?

W ciągu dziejów stworzono ogromna ilość systemów religijnych głoszących swoje prawo do pośredniczenia między Bogiem a ludźmi. A my dalej nie wiemy, czy On na pewno istnieje, kim jest i gdzie się znajduje.

Ta praca powstała, aby pomóc każdemu człowiekowi stanąć samemu bezpośrednio przed Bogiem; i to już teraz, za naszego życia.

Słuchałem w życiu wielu ludzi, zarówno tych, którzy żyli przede mną, jak i tych, którzy żyją obecnie. To, co oni mówili, pisali oraz czego nauczali, przeanalizowałem wielokrotnie,  by w końcu wyciągnąć swoje własne wnioski w postaci tych tekstów. Bezdyskusyjnie ponad wszystkimi autorytetami stawiam osobę Jezusa Chrystusa. Dlatego cytuję Jego słowa i odnoszę się do Jego czynów opisanych w Nowym Testamencie. Wielokrotnie przeglądałem Koran, a także bardziej lub mniej znane księgi religijne, takie na przykład jak „Księga Uranti”, „W świetle Prawdy”, „Boska Zasada” czy „Księga Wiedzy”. Skupiałem się też na różnych opracowaniach dotyczących religii dalekowschodnich, szczególnie buddyzmu. Jednak w niniejszym opracowaniu znalazły się tylko moje poglądy wynikające z przedstawionych w nim analiz  robionych w sposób naukowy, to znaczy z reguły sceptyczny. Nie stroniłem też od wniosków z różnych osobistych doświadczeń.

Przede wszystkim zauważyłem, że sam Pan Bóg w jakiś cudowny sposób nie dokona zbawienia ludzkości, na przykład w formie spektakularnego końca świata czy równie spektakularnego Sądu Ostatecznego. To nigdy nie powinno się zdarzyć, gdyż jest to sprzeczne z Jego Naturą. Za to taka nadzieja jest zgodna z marzeniami tych, którzy od wieków tworzyli religie i którzy często prezentowali swojego urojonego boga. Trudno się temu dziwić, skoro czuli się bezsilni wobec istniejącego zła.

Ta opinia jest logicznym wnioskiem, który wpłynął na powstanie z niniejszego opracowania. Oznacza to, że nikt za ludzkość nie dokona przemiany naszego świata w Królestwo Niebieskie, że nikt nie zstąpi z Nieba, aby zmienić nas w doskonałych ludzi oraz że nie zaistnieje taki cud, który zmieni zło w dobro, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Naprawdę warto to sobie wszystko uzmysłowić i przestać działać po omacku lub liczyć na niespodziankę z Nieba. W essenceizmie chodzi o to, aby wiedza o odwiecznych prawach i zasadach ustanowionych przez Stwórcę, a także Jego istnienie stały się rzeczywistością. Również wiedza o wiecznej osobie duchowej w każdym człowieku również stała się niezbitym faktem dla każdego.

Zadaniem ludzkości jest zatem wyzwolenie się z tej złej rzeczywistości. To, co powinno się zrobić, jest między innymi treścią mojej książki i stron internetowych podanych na początku tego tekstu. Essenceism jest zaproszeniem do dyskusji i do wspólnego działania na rzecz przywrócenia świata do stanu przygotowanego przez Byt Pierwoistny. Chciałbym, aby ludzkości to się udało...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.