Czy cel Stwórcy został osiągnięty?

Cel Stworcy

Jeśli istnieje Bóg, którego chrześcijaństwo nazwało Ojcem Niebieskim, to Jego głównym celem powinno być to, aby wszyscy ludzie tworzyli jedną wielką rodzinę. To znaczy, żeby mógł na wieczność żyć razem ze wszystkimi Swoimi dziećmi, bez względu na czas, w którym się urodziły.

Poniższe punkty precyzują tę koncepcję Stwórcy.

1. Swój cel Stwórca miał osiągnąć, dając każdemu człowiekowi, czyli każdemu Swojemu dziecku, wieczną osobę duchową, stanowiącą jedyną, niepowtarzalną osobowość człowieka.

2. Stworzone przez Niego warunki powinny umożliwić każdemu człowiekowi dojście do doskonałości w czasie jednego ziemskiego życia. Z tego wynika, że cały wszechświat ma służyć powyższemu celowi. W szczególności dotyczy to naszej Ziemi.

3. Prawa i zasady Boże opisane w tym opracowaniu tworzą zjawisko Opatrzności Bożej. Jest to forma opieki Ojca Niebieskiego wobec Swoich dzieci. To także drogowskaz właściwego kierunku rozwoju, którego wprowadzenie zapewnia funkcjonowanie tylko jednej rzeczywistości od Boga, czyli dobra. Działanie Jego Opatrzności jest potrzebne szczególnie teraz, gdy niezgodnie z Jego koncepcją doszło do powstania innej rzeczywistości, czyli zła.

4. Stwórca wprowadził zasadę współdziałania między osobami duchowymi ludzi, którzy już przeszli życie ziemskie i znajdują się w świecie duchowym, a ludźmi aktualnie żyjącymi w świecie fizycznym. Ta zasada istnieje od początku świata. Służy ona do realizacji stworzonego przez Stwórcę planu dotyczącego całego wszechświata. W obecnej sytuacji może ona być pomocna w procesie zbawienia.

 

Uwaga:

Powyższe warunki zostały spełnione przez Stwórcę. Jednak ze strony człowieka tak się nie stało. W wyniku niespełnienia tych warunków pojawiło się zło, czyli rzeczywistość poza Bogiem. Dlatego ludzie oraz część aniołów, pomimo że wywodzą się od Niego, znaleźli się poza Nim.

Stąd na pytanie postawione w tytule należy odpowiedzieć negatywnie. Cel Stwórcy nie został osiągnięty.

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.