Rzeczywistość inna obok naszej

Dwie rzeczywistości

Być może nadszedł już czas na włączenie szeroko pojętej nauki do poznania i zbadania otaczającej nas rzeczywistości duchowej, tej drugiej obok poznawanej i badanej od wieków rzeczywistości fizycznej.

Coraz częściej odważni badacze kosmosu zaskakują nas informacjami, że istnieje nie tylko nasz kosmos, ale mogą jeszcze istnieć jakieś inne wszechświaty. Choć tak mało wiemy o tym naszym i wciąż go badamy, to wsłuchujemy się w głos naukowców i zastanawiamy się, czy mają rację. Ja nie zamierzam z nimi polemizować, natomiast prezentując moją wizję wszechrzeczy, podkreślam istnienie nie tylko tego jednego, fizycznego wszechświata, ale również innego, pozafizycznego, zwanego duchowym. Ta niewidzialna dla nas sfera współistnieje razem ze sferą fizyczną, choć znajduje się ona poza czasem i przestrzenią oraz funkcjonuje według innych praw i zasad. W moim opracowaniu pragnę znaleźć odpowiedzi na pytania, czy otaczają nas tylko prawa fizyczne, biologiczne, chemiczne itd., czy da się również wskazać określone prawa i zasady funkcjonujące w pozafizycznym wszechświecie.

Nauka proponuje najpełniejszy i w miarę obiektywny opis rzeczywistości fizycznej. A co z tą drugą rzeczywistością – duchową, którą wreszcie należałoby racjonalnie zbadać? System analityczny essenceizm próbuje zmierzyć się z tym problemem.

W tym dziale zostaną poruszone następujące tematy:

= Krótka analiza historii naszego świata

 

= Religijna analiza naszej rzeczywistości

 

Świat duchowy

 

Byty duchowe

 

= Czyżby nie było Boga wśród nas?

 

= Za kulisami historii ludzkości

 

Opatrzność Boża a Zbawienie

 

= Czy cel Stwórcy został osiągnięty?

 

= Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.