Analiza stanu rzeczywistości innej obok naszej

Dwie rzeczywistości

Być może nadszedł już czas na włączenie szeroko pojętej nauki do poznania i zbadania otaczającej nas rzeczywistości duchowej, tej drugiej obok poznawanej i badanej od wieków rzeczywistości fizycznej.

Coraz częściej odważni badacze kosmosu zaskakują nas informacjami, że istnieje nie tylko nasz kosmos, ale mogą jeszcze istnieć jakieś inne wszechświaty. Choć tak mało wiemy o tym naszym i wciąż go badamy, to wsłuchujemy się w głos naukowców i zastanawiamy się, czy mają rację. Ja nie zamierzam z nimi polemizować, natomiast prezentując moją wizję wszechrzeczy, podkreślam istnienie nie tylko tego jednego, fizycznego wszechświata, ale również innego, pozafizycznego, zwanego duchowym. Ta niewidzialna dla nas sfera współistnieje razem ze sferą fizyczną, choć znajduje się ona poza czasem i przestrzenią oraz funkcjonuje według innych praw i zasad. W moim opracowaniu pragnę znaleźć odpowiedzi na pytania, czy otaczają nas tylko prawa fizyczne, biologiczne, chemiczne itd., czy da się również wskazać określone prawa i zasady funkcjonujące w pozafizycznym wszechświecie.

Nauka proponuje najpełniejszy i w miarę obiektywny opis rzeczywistości fizycznej. A co z tą drugą rzeczywistością – duchową, którą wreszcie należałoby racjonalnie zbadać? System analityczny essenceizm próbuje zmierzyć się z tym problemem.

W tym dziale zostaną poruszone następujące tematy:

= Krótka analiza historii naszego świata

 

= Religijna analiza naszej rzeczywistości

 

Świat duchowy

 

Byty duchowe

 

= Czyżby nie było Boga wśród nas?

 

= Za kulisami historii ludzkości

 

Opatrzność Boża a Zbawienie

 

= Czy cel Stwórcy został osiągnięty?

 

= Konieczność naprawy naszego świata

 

= Oczekiwanie na zbawienie

 

= Ostatnie Dni i Koniec Świata

 

Warunki zbawienia

 

= Alternatywne scenariusze zbawienia

 

= Syn Boży jako prawdziwy przeciwnik Szatana

 

= Fundamentalna rola indywidualnej więzi z Bogiem

 

= Jak przygotować  zbawienie świata?

 

= Jak praktycznie  zbawiać świat?

 

Konieczność zmiany działania religii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny