Człowiek i Bóg

Po co żyjemy?

 

Po to,

aby zdobyć wiedzę,

aby zrozumieć dobro,

aby tworzyć piękno,

aby przeżyć doskonałą miłość,

czyli zrealizować swoje marzenia.

Warto spróbować, czytając teksty umieszczone w tej stronie, potraktować  wszechświat jak gigantyczne dobro, piękno oraz obiekt marzeń, a jego Stwórcę – Boga jako źródło wiecznej miłości.

Żyjemy również po to, aby, zebrawszy „ziemskie” doświadczenia, również w tej wiecznej części naszego życia można było zdobywać nową wiedzę, tworzyć nowe formy piękna we wszechświecie oraz rozszerzać dobro, doskonaląc środowisko wszechświata dla przyszłych pokoleń.

Dzięki temu będziemy mogli przeżywać wciąż nowe stany miłości.

W tym dziale prezentowane są następujące tematy:

 

= Kim jest człowiek?

 

= Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

 

= Człowiek wobec Boga

 

= Natura pierwotna w człowieku

 

= Doskonałość człowieka

 

= Człowiek w następnym życiu

 

= Natura upadła w człowieku

 

= Czyżby nie było Boga wśród nas?

 

= Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

 

= Idea doskonałego świata

 

= Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

 

= Tworzenie wyimaginowanych bogów

 

= Posumowanie dotyczace stanu ludzkości

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

 

       Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

                                                      

 Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 “Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 “Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 “Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 “Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

     to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej