Cele essenceizmu

Możliwość zrozumienia Boga bez potrzeby tworzenia religii

Głównym celem essenceizmu jest rozszerzenie wiedzy o Bogu, o człowieku, o istniejącym świecie duchowym oraz o obecnym stanie ludzkości. Trzeba niestety stwierdzić, że wiedza o Bycie Pierwoistnym jest na podobnym poziomie, co wiedza o kosmosie, czyli jest bardzo ograniczona. Również wiedza o świecie duchowym jest wciąż szczątkowa. Trochę większa, chociaż niestety za mała, jest wiedza o samym człowieku i o  jego prawdziwym sensie istnienia.

Proces zrozumienia celu powstania essenceizmu oparty jest o dwa zasadnicze filary. Pierwszym jest jasne zrozumienie, kim jest Bóg, jaki On jest, gdzie On się znajduje oraz jak to się ma do naszej ewentualnej egzystencji w przyszłym życiu duchowym. Drugim filarem jest zrozumienie, że każdy z nas ma w sobie wieczną osobę duchową. Mój system ugruntowuje wiedzę, że za jej istnieniem stoi absolutnie dobry Stwórca, nieznający zła. Ten stan zrozumienia nie powinien wynikać z wiary, ale z konkretnej wiedzy połączonej z pewnością, że tak jest naprawdę. Chodzi o taki sam poziom pewności w dziedzinie praw duchowych, jaki mamy w ramach praw matematyki, fizyki czy biologii.

Religie światowe tworzą ogromne struktury organizacyjne. Robią to, aby wiarę w istnienie Boga, świata duchowego czy życia pośmiertnego nakierować na kult prezentowanego przez nie Boga. Skupiają się na nauczaniu i ceremoniach zapewniających ludziom spełnienie ich marzeń o wiecznej szczęśliwości.

Niestety, dla zapewnienia sobie dobrej i bezpiecznej egzystencji w przyszłym życiu ludzkość utrzymuje ogromną liczbę duchownych, niezliczoną ilość organizacji i ośrodków kultu. Ludzie kierują się dość często strachem o swoją duchową przyszłość, nie chcąc po śmierci trafić do wiecznego piekła. Szkoda, że większość z nas zadowala się działaniem po omacku, bez woli poznania tej części życia, która ma się toczyć przez całą wieczność.

Wygląda na to, że nasze bezpieczeństwo duchowe jest równie ważne jak fizyczne. Tymczasem można sobie wyobrazić wiedzę o tym wszystkim obywającą się bez otoczki działań kultowych, które czynią z nas istoty słabe, zdane na łaskę różnych bogów.

Chcąc temu zaradzić, essenceizm proponuje najpierw przejrzyste zrozumienie, kim jest Bóg, gdzie On się znajduje i jak to się ma do naszej ewentualnej egzystencji w przyszłym życiu duchowym. W takim razie essenceizm próbuje od początku stworzyć system bezpieczeństwa, nazwijmy go duchowego, równoległego do „fizycznych” systemów bezpieczeństwa.

Chronimy swoje fizyczne życie, zdrowie, miejsca zamieszkania, struktury państwowe i wiele innych rzeczy za pomocą systemów bezpieczeństwa. Mają one zapewnić nam bezpieczny i pokojowy rozwój naszej cywilizacji. Jednak te systemy nie mogą nam zapewnić bezpieczeństwa dotyczącego innej płaszczyzny życiowej, czyli życia duchowego. Przykładowo, nawet najlepsze „fizyczne” systemy nie uchronią nas od skutków takich zdarzeń jak nieszczęście osobiste, zdrada bliskiej nam osoby czy wola odebrania sobie życia. Również religie, pomimo stworzenia przez siebie ogromnej ilości nakazów i zakazów, od setek lat nie są w stanie uchronić nas przed skutkami zła. Potrafią tylko osłodzić nam cierpienie za pomocą licznych obietnic przyszłego wiecznego szczęścia.

Zatem, na wzór wiedzy o „ziemskim” systemie bezpieczeństwa, powinna pojawić się także wiedza o właściwym „niebieskim” systemie bezpieczeństwa. Powinien on być oparty o dwa zasadnicze filary omawiane w tym opracowaniu. Wystarczy w takim razie, że w sposób racjonalny zrozumiemy i zastosujemy w swoim życiu dwa filary zrozumienia wymienione powyżej, a uzyskamy ogromny postęp dotyczący bezpieczeństwa naszego przyszłego życia. Wówczas pozostanie nam tylko zrozumienie mechanizmów zła w naszej cywilizacji, gdyż tylko ono zagraża naszemu bezpieczeństwu. To z kolei pomoże nam je całkowicie zlikwidować. Tylko tak może skończyć się nasze odwieczne zmartwienie dotyczące różnych niepewności naszego życia. Pomoże to skupić się przede wszystkim na przygotowaniu się do naszej wiecznej przyszłości.

Najłatwiej byłoby, aby nauka w pełni udowodniła istnienie Stwórcy wszechświata oraz wiecznej osobowości w człowieku. W ten sposób ludzkość miałaby przed sobą jasny cel, którym jest przywrócenie naszego świata do pierwotnego stanu przewidzianego przez Stwórcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny