Essenceizm – czym jest

ESSENCEIZM - Czym jest

(To logiczny system do badania zjawisk poza czasem i przestrzenią i wynikających z nich zjawisk w czasoprzestrzeni wszechświata. Powstał w celu zrozumienia istnienia Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy, czyli istnienia Bytu Pierwoistnego oraz skutków Jego działania. Dlatego essenceizm można nazwać teorią istnienia Bytu Pierwoistnego).

Po pierwsze: Essenceizm to nowe pojęcie, używane na razie tylko przeze mnie, oznaczające system analityczny oparty na logice, a przeznaczony do badania osobliwości poza czasem i przestrzenią w odniesieniu do naszej rzeczywistości. Chodzi o analizę zjawisk pozamaterialnych, zwanych duchowymi, w celu ujęcia ich w jednolitą teorię zrozumiałą w świecie materialnym, czyli teorię istnienia.

Po drugie: Essenceizm to system opisujący istnienie sfery poza czasem i przestrzenią z punktu widzenia obserwatora umieszczonego w fizycznej czasoprzestrzeni świata. Prościej można go określić jako system poznawania świata duchowego przez człowieka żyjącego na Ziemi w świecie fizycznym. W tym celu w pierwszej kolejności prezentowane są konkretne zasady i prawa pozwalające zrozumieć istnienie i funkcjonowanie zjawisk poza czasem i przestrzenią, które „religijnie” można nazwać zjawiskami duchowymi. Z praktyki wiadomo, że zwykle spotykamy się z nieoznaczonością większości pojęć duchowych z punktu widzenia kogoś, kto żyje w świecie fizycznym. Dlatego punkt widzenia obserwatora umieszczonego poza czasem i przestrzenią może być obiektywną alternatywą do zrozumienia przyczyn zjawisk w otaczającym nas wszechświecie.

Po trzecie: Głównym impulsem, który spowodował rozwój essenceizmu było myślowe wyjście poza czas i przestrzeń. Takie podejście spowodował fakt określenia przez fizyków konkretnego momentu powstania wszechświata, czyli faktu jego zaistnienia w określonym momencie czasowym. Dało to prawo do zadania pytania, co było przed jego powstaniem. To z kolei narzuciło możliwość przeanalizowania pojęcia sfery poza czasem i przestrzenią, czyli stanu przed zaistnieniem czasoprzestrzeni. Jest to stan, w którym nie płynie czas i w którym nie ma żadnych struktur przestrzennych. Powstaje teoretyczna możliwość funkcjonowania niezbadanej jeszcze rzeczywistości, czyli  bezkresnego, nieograniczonego i bezczasowego stanu istnienia.

Po czwarte: Do zbadania stanu poza czasem i przestrzenią nauka nie posiada instrumentów badawczych, to znaczy żadnych naukowych narzędzi, które mogłyby wykazać jego istnienie. Dotychczasowe instrumenty były dostosowane tylko do badania czasoprzestrzeni, w której żyjemy. Dlatego powstała potrzeba określenia instrumentów badawczych do opisania stanu poza czasem i przestrzenią. Temu służą zasady essenceizmu i jego narzędzia badawcze.

Po piąte: Ten system jednoznacznie wskazuje na istnienie Początkowej Konieczności w sferze poza czasem przestrzenią. Prowadzi to do określenia Boga jako Bytu Pierwoistnego, czyli Sprawczej Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy, albo inaczej Stwórcy.

Po szóste: Wskazanie na powyższą obecność Pierwszej Przyczyny, zwanej Bytem Pierwoistnym, pozwala na powstanie fundamentalnego założenia, że źródłem wszystkiego jest Jego Osobowość będąca Absolutem, Wiecznością i Doskonałością, w skrócie Odwiecznym Prapoczątkiem wszystkiego. W założeniu Byt Pierwoistny istnieje od zawsze, czyli od nieskończoności. Będzie też trwał wiecznie, czyli w nieskończoność. Zatem essenceizm prezentuje Pierwoistnego Osobowego Boga pozostającego w sferze poza czasem i przestrzenią, o podstawowych przymiotach Osobowości, takich jak Inteligencja, Wola i Uczuciowość. Reasumując, w essenceizmie wyszczególniono trzy podstawowe atrybuty Boga, które można określić jako absolutność, doskonałość i wieczność. W swych badaniach system sprawdza każdy pogląd, teorię czy twierdzenie w odniesieniu do opisanych powyżej przymiotów Bytu Pierwoistnego.

Po siódme: Essenceizm analizuje funkcjonowanie praw istniejących w świecie fizycznym pod kątem równoczesnego istnienia ich odpowiedników w świecie duchowym. Choć ta analiza dotyczy dwóch różnych „środowisk”, jednego w czasoprzestrzeni, a drugiego w sferze poza czasem i przestrzenią, to da się wyciągnąć pewne pośrednie wnioski dotyczące zasad działających w niedostępnej dla nas sferze poza czasem i przestrzenią. Opieramy się bowiem na wzorcach ich działania w istniejącej czasoprzestrzeni, przyjmując, że mają one to samo źródło powstania, czyli Byt Pierwoistny. Obie te sfery prawne kształtują wszechświat i człowieka w nim żyjącego. To znaczy, że mają zapewnić doskonałe funkcjonowanie mechanizmów czasoprzestrzeni oraz przejście z niej ludzi do sfery poza czasem i przestrzenią po osiągnieciu przez nich stanu doskonałości osobistej.

Po ósme: System obowiązkowo dokonuje logicznej analizy pojęć religijnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki. W szczególności odnosi się to do możliwości istnienia „religijnego” Boga nierozerwalnie związanego z funkcją Stwórcy. W czasie poszukiwania faktów świadczących o Jego twórczej obecności może się przydać wiedza pochodząca z astrofizyki teoretycznej i fizyki kwantowej. Dzięki zaakceptowaniu Aktywnego Obserwatora–Stwórcy, które są domeną fizyki kwantowej będzie można łatwiej przyjąć konieczność Jego istnienia jako Sprawczej Przyczyny istnienia wszechrzeczy, czyli opisanego tu Bytu Pierwoistnego.

Po dziewiąte: W essenceiźmie Pierwsza Przyczyna, czyli Bóg, nie jest obiektem wiary, ale logiczną koniecznością. Wynika to faktu odrzucenia poglądu, że wszechświat powstał z niczego. W tej sytuacji, bez uznania Stwórcy jako Konieczności, bylibyśmy bezradni wobec faktu zaistnienia wszechświata, a szczególnie wobec okoliczności powstania materii. To samo dotyczy zaistnienia życia oraz inteligentnych bytów, czyli ludzi. W tym przypadku obecność Stwórcy jest również koniecznością. Oczywiście, system sprawdza za pomocą logicznej analizy, w jaki sposób Sprawczy Byt mógł rzeczywiście stworzyć wszechświat, życie, a przede wszystkim ludzi.

Po dziesiąte: Dodatkowym impulsem do powstania essenceizm stał się wniosek pochodzący z ludzkiej intuicji, że powinna istnieć tylko taka Pierwsza Przyczyna wszechrzeczy, która jest nie tylko Absolutem, Doskonałością i Wiecznością, ale również absolutnym Dobrem. Jedynie absolutny, wieczny, doskonały Sprawczy Byt Pierwoistny, działający według niesprzecznych z sobą praw, mógł zapoczątkować wieczny i doskonały stan zwany dobrem, niemający nic wspólnego ze złem. Oczywiście zło nie może również istnieć w Jego Osobowości oraz w Jego koncepcji wszechświata. Zatem jedna z głównych konkluzji essenceizmu brzmi: Bóg nie zna zła. To stwierdzenie służy do analizy większości pojęć religijnych, które prezentują organizacje wyznaniowe.

Po jedenaste: Ważnym impulsem do powstania essenceizmu były stawiane przez naukowców pytania, które aż dotąd pozostają bez odpowiedzi. Poza pytaniami o niezbadany do końca punkt powstania wszechświata, zwany osobliwością, o wciąż niejasne zaistnienie w nim życia i pojawienia się inteligentnego i myślącego abstrakcyjnie człowieka, pojawiają się na przykład pytania o pojawienie się tak zwanej ciemnej energii oraz jej związku z prawdopodobnym istnieniem ciemnej materii we wszechświecie. Essenceizm próbuje zatem wskazać na źródło ich istnienia w źródłowym Bycie Pierwoistnym, chociaż być może będzie można uzyskać na to odpowiedź w odległej przyszłości bez uwzględnienia założeń essenceizmu.

Po dwunaste:Essenceizm nieprzerwanie się rozwija. Jest to wręcz podstawową zasadą essenceizmu. Chodzi o stale analizowanie najnowszych osiągnięć nauki, a potem stopniowe włączanie ich do systemu w charakterze kolejnych instrumentów badawczych potrzebnych do zrozumienia Byty Pierwoistnego, Jego działania i Jego dokonań. Essenceizm to system wyszukujący wszelkie znaczące osiągnięcia nauki i korzystający z nich. System analizuje nawet wyprzedające naukę poglądy dopiero zaczynające swoje istnienie w przestrzeni naukowej, czyli będące w stadium hipotetycznym.

Po trzynaste: Essenceizm nie lekceważy objawień, wizji i tym podobnych fenomenów, które mogą być pewnym sygnałem świadczącym o istnieniu stanu poza czasem i przestrzenią. Nawet gdyby 90% świadectw o nich była nieprawdziwa to te 10% o czymś świadczą. Szczególnie nie można zlekceważyć słów i czynów Jezusa Chrystusa. System zauważa, że nienaukowe” świadectwa objawień są niezwykle liczne, a duża część z nich została zbadana, a potem zweryfikowana. Dotychczas wykorzystywały je najczęściej wyznania religijne. Mój system uwzględnia w swej analizie tylko najbardziej wiarygodne spośród nich.

Po czternaste: Essenceizm proponuje teologom i filozofom wykorzystanie użytych w systemie narzędzi badawczych do ponownego przeanalizowania swoich poglądów.

Po piętnaste: Essenceizm jest otwartym systemem, akceptującym udział w nim wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w badanie właściwego istnienia Bytu Pierwoistnego i skutków jego działalności.

W tym i w następnym dziale są jeszcze inne tematy:

= Czym nie jest essenceizm

 

= Gdzie żyjemy obecnie?

 

= Moja analiza rzeczywistości

 

= Wizja wszechrzeczy

 

= Czasoprzestrzeń i to co poza nią

 

= Osobliwości i konieczności

 

= Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

= Prawa i zasady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej