Koncepcja essenceizmu

Autor

Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem badaczem poszukującym odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące całej ludzkości. Potrzebuję trochę pomocy, ale przede wszystkim przyjacielskiej współpracy. Chciałbym się szerzej włączyć w światową wymianę poglądów naukowych. W moim przypadku chodzi o te poglądy, którymi dotychczas zajmowała się teologia, a teraz wreszcie powinna się zająć nauka. Ja tak uważam.

Od wielu lat słuchałem oświadczeń naukowców, że nauka nie może zajmować się badaniem istnienia Boga, gdyż nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Przyjmowałem ten fakt ze zrozumieniem, aż do momentu, w którym postanowiłem sam stworzyć takie narzędzia. Jak bowiem sobie uświadomiłem, dawno temu ludzie uważali, że poznanie kosmosu, przebywanie w nim oraz podróże międzyplanetarne są niemożliwe. Jednak późniejszy rozwój cywilizacji spowodował powstanie odpowiednich narzędzi do poznania i zdobycia kosmosu. Pojawiły się teleskopy optyczne, radioteleskopy, sondy, statki i promy kosmiczne oraz wiele systemów umożliwiających zbadanie początków powstania wszechświata i jego obecnego stanu. Świadomy możliwości ludzkiego umysłu oraz biorąc przykład z odwagi naukowców, stworzyłem logiczny system „narzędzi” przystosowany do badania możliwości istnienia Boga – Pierwszej Przyczyny oraz sfery poza czasem i przestrzenią, czyli świata duchowego. Ten system to essenceizm.

Wiele lat temu naukowcy z różnych uniwersytetów i instytutów stworzyli Internet, aby dzielić się wiedzą na poziomie światowym. Bardzo to usprawniło rozwój nauki. Doprowadziło też do rozprzestrzenienia się wiedzy i informacji na niespotykaną dotychczas skalę. Teraz jest możliwe dzielenie się wiedzą o Bogu, o świecie duchowym, o duchowości istniejącej w człowieku niezależnie od różnych doktryn religijnych.

Główne światowe religie przypominają w pewnym stopniu mitologię starożytną, gdyż są pełne dawnych wierzeń, legend i tradycji. O ich treści decydują różne objawienia, wizje, a co najważniejsze narzucone dogmaty. Najczęściej wszystkie te zjawiska są sprzeczne z osiągnięciami nauki. Oznacza to, że kierują się one samą wiarą, bez stosowania logicznej analizy tego, co zostało przedstawione do wierzenia. Często reguły postepowania narzucone wiernym przeczą zdrowemu rozsądkowi, a nawet odrzucają ewidentne dowody naukowe. Dobrze, że tego typu praktyki zyskują coraz mniej zwolenników. Dzięki rozwojowi astrofizyki teoretycznej, fizyki kwantowej, biologii molekularnej, chemii supramolekularnej oraz innych nowych gałęzi nauki możemy odnowić dotychczasowe poglądy na najistotniejsze zjawiska dotyczące powstania wszechświata, pojawienia się życia w przyrodzie i zaistnienia człowieka. Również dzięki rozwiniętej tolerancji wobec poglądów innych ludzi można dziś być niewierzącym lub wyrażać niezależne opinie na tematy, które dotychczas były domeną wyznań religijnych. Dziś już rzadko zwalcza się poglądy sprzeczne z doktrynami i dogmatami uznanych religii lub z tak zwanymi prawdami objawionymi.

Ja w tym opracowaniu zajmuję się właśnie logiczną i obiektywną analizą pojęć, którymi dotychczas zajmowała się teologia. Dlatego napisałem o potrzebie przyjacielskiej współpracy z innymi badaczami podobnych tematów. Zauważyłem, że wielu ludzi ma pewne doświadczenia i przeżycia dotyczące zjawisk duchowych, podczas gdy ja jestem często na poziomie teoretycznym. Religia, a czasem nawet nauka, popełniają wiele błędów z punktu widzenia zdrowej logiki i racjonalnego myślenia. Dlatego prowadzę własne badania i przeprowadzam logiczne analizy pojęć wychodzących poza zjawiska czasoprzestrzeni wszechświata. Tego dotyczy ten tekst i moja strona internetowa mająca w nazwie essenceizm.

Warto też zajrzeć na moje inne strony internetowe: www.istota.net i www.istota.org.pl, na których znajduje się szersze opracowanie tematów potraktowanych tutaj tylko skrótowo.

Tą tematykę poruszam również w formie popularno-naukowej książki - „Dotyk wieczności” dostępnej w Internecie jako ebook.

Janusz Mazur

W tym dziale znajdują się następujące tematy:

0. Ogólna  prezentacja essenceizmu

 

1. Początek essenceizmu

 

2. Instrumenty badawcze essenceizmu

 

3. Zasady ogólne sytemu

 

5. Założenia, tezy i fazy rozwoju essenceizmu

 

5. Cele essenceizmu

 

6. Essenceizm – Czym jest?

 

7.  Essenceizm - czym nie jest

 

8. Essenceizm – osobliwości i konieczności

 

9. Gdzie teraz żyjemy?

 

10. Moja analiza rzeczywistości

 

11. Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

12. Essenceizm – Prawa i Zasady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny