Idea właściwego rozumowania

 - (logika essenceizmu)

Essenceizm podkreśla konieczność konsekwentnego, przejrzystego i uporządkowanego myślenia. System ten zwraca uwagę, że zanim zacznie się przeprowadzać jakąkolwiek analizę, powinno się najpierw dokładnie określić jej cel. Następnie, po zdefiniowaniu założenia i tezy, należy utworzyć bezbłędny ciąg myślowy, w którym każdy wniosek wynika z poprzedniego. Da to pewność prawidłowego procesu rozumowania i następujących po nim uzasadnionych twierdzeń. Równocześnie essenceizm skłania do ciągłego kontrolowania procesu rozumowania. Należy to robić, wracając co pewien czas do założeń podanych na początku rozumowania, aby eliminować na bieżąco ewentualne sprzeczności.

Niezwykle ważny jest też sam język używanych pojęć, definicji i wniosków. Tylko dzięki stosowaniu precyzyjnych, jednolitych i dokładnie zdefiniowanych określeń, można w sposób czytelny ustalić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest. Essenceizm robi to na wzór rozumowania prowadzonego w matematyce.

Logika essenceizmu skłania do przejrzenia wszelkich argumentów za i przeciw. Daje to sporą gwarancję powstania prawidłowych wniosków dotyczących badanych problemów. Im przekaz wiedzy jest bardziej przejrzysty, tym większa jest szansa na zrozumienie właściwego stanu rzeczywistości, czyli prawdy.

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej