Byt Pierwoistny

Byt Pierwoistny_0

Essenceizm próbuje zaprezentować w nowy sposób istnienie Boga. Chodzi o Odwieczny Byt, który powinien naprawdę istnieć, a nie o takiego, który jest ukształtowany przez różne religie. Aby użyć obiektywnej i neutralnej nazwy dla poszukiwanego Prawdziwego Boga, essenceizm nadał mu nazwę Byt Pierwoistny. Ten system stara się w sposób zbliżony do naukowego potwierdzić Jego istnienie jako Początkowego Bytu Sprawczego. Robi to nie po to, aby był On obiektem wiary, ale podmiotem wiedzy.

Zatem essenceizm prezentuje na samym początku hipotetycznego Boga określonego odpowiednimi przymiotami, takim jak wieczność, doskonałość i absolut. Następnie w oparciu o naukę, czyli bez korzystania z tak zwanych świętych ksiąg, tworzy idealny model Boga. Bierze w tym względzie przykład ze sprawdzonego sposobu działania naukowców, którzy badając ważne zjawiska, tworzą ich matematyczne lub inżynierskie modele przeznaczone do dalszych badań. W przypadku pozytywnego wyniku tych badań otrzymuje się model w miarę zbliżony do rzeczywistości. W kolejnych krokach związanych już z praktycznym sprawdzeniem uzyskanych wyników dochodzi się do rzeczywistego stanu danego zjawiska. Essenceizm przeszedł ten proces i może zaprezentować nie tylko hipotetycznego Boga, ale rzeczywisty Byt Pierwoistny.

W środowisku naukowym, bazującym na najnowszych osiągnięciach fizyki kwantowej i astrofizyki teoretycznej, wielu badaczy obdarzonych wyobraźnią doszło do wniosku, że gdyby istniał taki Byt Pierwoistny, to powinien być Pierwszą Przyczyną wszechrzeczy. Nie muszą zatem wierzyć w „religijnego boga”, a wystarcza im Jego „naukowa wersja”, niepołączoną z żadnym kultem czy wyznaniem. Również essenceizm w swych analizach stale kieruje się założeniem o konieczności istnienia Pierwszej Przyczyny niezależnej od religijnych dogmatów. Podczas analizy prowadzonej przez mój system sprawdzam każdy pogląd, teorię czy twierdzenie w odniesieniu do koniecznych przymiotów Bytu Pierwoistnego. Essenceizm nazywa Go również Stwórcą, aby nawiązać do Jego właściwej „funkcji”. Taka nazwa musi zostać wprowadzona, gdyż opisywany Byt Pierwoistny powinien być twórcą czasu i przestrzeni. Oznacza to, że to On, działając spoza czasu i przestrzenni, zapoczątkował czas i przestrzeń wypełnioną różnymi formami energii i materii. Naukowcy nazwali punkt początkowy powstania wszechświata Wielkim Wybuchem, choć najczęściej nie przypisują tego kosmicznego zjawiska działalności Stwórcy. Tu mam inne zdanie niż oni, gdyż moja teza brzmi, że Bóg stworzył czasoprzestrzeń wszechświata.

Zatem, według essenceizmu, wszechświat jakby wyłonił się z Bytu Pierwoistnego w postaci praenergii przenikniętej prawami. Te prawa wyglądają tak, jakby były inteligentnym „systemem operacyjnym”. W wyniku takiego początku wszechświat funkcjonuje według określonych praw i zasad, które stopniowo odkrywamy. My również, zastawszy na Ziemi ten „system operacyjny”, dołączyliśmy do niego współdziałające z nim nasze „aplikacje”. Dzięki temu wciąż rozwijamy naszą cywilizcję.

Wracając do analizy istnienia Bytu Pierwoistnego, należy stwierdzić, że najważniejszym pojęciem w Jego identyfikacji jest nieskończoność, której istnienie uznają nie tylko naukowcy, ale funkcjonuje ona również w powszechnej ludzkiej świadomości.

W takim razie głównym atrybutem badanego Bytu Pierwoistnego, obok absolutności i doskonałości, jest wieczność. Łatwo jest zaakceptować nieskończoność ukierunkowaną w przyszłość. Jesteśmy prawie pewni, że praenergia, z której powstał wszechświat, będzie trwać wiecznie, choć w różnych stanach i postaciach. Poza ryzykownymi teoriami nie ma także przesłanek, aby negować wieczne istnienie praw natury. Dużo trudniej jest zrozumieć i przyjąć do wiadomości nieskończoność ukierunkowaną w przeciwną stronę, czyli zwróconą w przeszłość. Zawsze będziemy sobie zadawać pytanie, zresztą bardzo logiczne, co było przedtem. Nawet stwierdzenie, że Bóg istniał od zawsze, pociąga za sobą pokusę zadania pytania, co było przed Nim i jaki jest Jego początek. Oczywiście nieskończoność nie ma końca, ale również nie ma początku i to jest najtrudniejsze do przyjęcia.

Zatem wszystkie argumenty użyte w tym opracowaniu prowadzą do podstawowego twierdzenia, że Byt Pierwoistny należy wiązać z poszukiwaną sferą transcendentną: nieograniczoną w niczym oraz nieskończoną od wstecznej nieskończoności do przyszłej nieskończoności. Można ją sobie wyobrazić jako „przestrzeń” otaczającą wszechświat lub stan, w którym on tkwi. Essenceizm używa dla niej nazwy świat duchowy albo sfera poza czasem i przestrzenią.

 

Powyższe pojęcia będę wyjaśniał w kolejnych rozdziałach.

= Jaki jest Bóg?

 

= Gdzie jest Bóg?

 

= Jak wyobrazić sobie Boga?

 

= Pierwsza Przyczyna

 

= Stwórca - Byt Pierwoistny

 

= Wszechmoc – Energia Pierwszej Przyczyny

 

= Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

 

= Doskonałość Boga

 

= Bóg – Absolutne Dobro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny