Bóg

 (Jego określenia i atrybuty wobec Jego możliwości)

Atrybuty, cechy, możliwosci Boga

Określenia (Cechy)

Te, które są konieczne, aby traktować Boga jako obiekt poznania.

Na wstępie do tego opracowania podałem podstawowe cechy Boga potrzebne do późniejszego zrozumienia Jego głównych atrybutów. Te określenia to:

powinien być Bytem Pierwoistnym,

powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną,

powinien być Początkową Koniecznością,

powinien być Pierwotnym Źródłem Wszystkiego,

powinien być Absolutem,

powinien być Doskonałością,

powinien być Absolutnym Dobrem,

powinien być Nieskończonością i Wiecznością.  

 

Atrybuty (Przymioty)

Te, które są potrzebne, aby analizować istnienie Boga.

Atrybuty Strony Duchowej Boga, czyli Jego Osobowości, są następujące:

To Jego Inteligencja, Wola i Uczuciowość, odbierane przez ludzi jako Jego Wszechwiedza, Dobro i Miłość. Z nich wynikają Jego Prawa i Zasady, odbierane przez ludzi jako prawa natury.

Atrybut Strony Fizycznej Boga stanowi Energia Pierwszej Przyczyny, inaczej Praenergia, odbierana przez ludzi jako różne stany energii i materii.

 

Możliwości (Umiejętności)

To, czym ludzie obdarzają Boga albo jakie mają o Nim wyobrażenie.

Jest wszechmocny,

jest wszechobecny,

jest wszystkowiedzący,

jest sprawiedliwy

jest miłosierny,

i tak dalej…

Tymi oraz jeszcze wieloma innymi możliwościami obdarzyli Go ludzie, tworząc religie. To są właściwie ludzkie cechy w skali makro przeniesione z ludzi na Boga. Wszystkie te określenia wymagają osobnego wyjaśnienia. Niestety, każda z głównych religii tłumaczy je na swój sposób, tworząc swoją odrębną teologię i dogmatykę.

Z uwagi na uniwersalne podejście do zagadnienia istnienia Boga jako Bytu Pierwoistnego, nie odnoszę się w tym opracowaniu do tych nadanych Mu przez religie możliwości. Są one bowiem aktem wiary każdego poszczególnego wyznania.

 

Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi tematami, również z działu dotyczącego systemu essenceizm:

1. Początek essenceizmu

 

2. Instrumenty badawcze essenceizmu

 

3. Zasady ogólne sytemu

 

5. Założenia, tezy i fazy rozwoju essenceizmu

 

5. Cele essenceizmu

 

6. Essenceizm – Czym jest?

 

7.  Essenceizm - czym nie jest

 

8. Essenceizm – osobliwości i konieczności

 

9. Gdzie teraz żyjemy?

 

10. Moja analiza rzeczywistości

 

11. Wizja wszechrzeczy w essenceizmie

 

12. Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

13. Essenceizm – Prawa i Zasady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

 

       Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

                                                      

 Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 “Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 “Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 “Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 “Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

     to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej