Essenceizm 1- Bóg nie jest z tego świata

Okladka Essenceizm 1_Bóg nie jest z tego swiata

Ta książka powstawała przez wiele lat w oparciu o liczne doświadczenia życiowe, religijne i naukowe.

Powstała po to, aby znaleźć „stan rzeczywistości poza czasem i przestrzenną”, czyli Tego, który jest Bytem Pierwoistnym.

Określenie Byt Pierwoistny wprowadzam, aby, na ile to możliwe, dokonać w miarę naukowego i obiektywnego zbadania możliwości istnienia Pierwszej Przyczyny lub Stwórcy Wszechrzeczy. Nie będę się odnosił do różnych „bogów” ukształtowanych przez teologie licznych wyznań, które powstawały na przestrzeni wieków. Analizowany tu Byt Pierwoistny nie jest Zeusem, Demiurgiem, Ozyrysem, Ormuzdem, Wielkim Manitou, Jahwe, Allahem czy Bogiem Ojcem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

 

       Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

                                                      

 Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 “Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 “Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 “Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 “Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

     to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej