Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

Okladka Essenceizm 2_My jestesmy z tego swiata

Ta książka jest kontynuacją swojej poprzedniczki, czyli opracowania pt. ”Essenceizm – Bóg nie jest z tego świata”. Powstała, aby uzupełnić tematy, które nie mogły zostać omówione poprzednio.

Twierdzenia zawarte w tej książce oparte są na przymiotach Bytu Pierwoistnego opisanego w pierwszej części essenceizmu. Nie należy ich jednak traktować jak prawdy objawionej lub dogmatu. W dalszym ciągu obowiązuje mnie tryb warunkowy stosowany często w opracowaniach naukowych. Zatem posługiwać się będę stylem prezentacji zagadnień zaczynającym się na przykład od słów: … jeżeli istnieje i funkcjonuje opisany przedtem Byt Pierwoistny, to powinno być tak… i tak…

Pamiętając o powyższych uwagach, stosuję jednak tryb oznajmujący, gdyż ciągłe przypominanie, że opieram się na początkowych założeniach, uczyniłoby ten tekst mało czytelnym. Pisząc tak duże opracowanie, muszę to robić w formie logicznych ciągów myślowych, uznając za domyślne założenia początkowe.

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

 

       Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

                                                      

 Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 “Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 “Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 “Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 “Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

     to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej