Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

Okladka Essenceizm 4_Wizja nie z tego świata

Ta książka jest kontynuacją trzech poprzednich tytułów: Essenceizm – Bóg nie jest z tego świata, Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata oraz Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata. Teraz przedstawiam kolejną część tego cyklu dotyczącą nadziei na powstanie w naszym świecie prawdziwego stanu dobra. Według essenceizmu ma ono być jedyną właściwą wizją świata stworzonego przez Byt Pierwoistny. Dodam, że w pierwszej książce o essenceizmie odnosiłem się do najważniejszych zjawisk dla ludzkości, czyli istnienia Pierwszej Przyczyny wszechświata oraz duchowości w człowieku. W drugiej książce analizowałem osobowość człowieka i jego wiedzę o nim samym. Przedstawiłem wyniki tej analizy, eksponując idee essenceizmu na wzór filozofii i teologii. Następna książka o essenceizmie tłumaczyła fenomen zła. Teraz prezentuję czwartą część essenceizmu, która bada możliwość przeprowadzenia procesu wyeliminowania zła, czyli przywrócenia świata do stanu zgodnego z właściwą wizją Bytu Pierwoistnego.

Tworząc analizę możliwości zbawienia świata od zła, korzystałem oczywiście ze wszystkich moich ustaleń zawartych w trzech wymienionych powyżej książkach. Niezmiennie preferuję metody badawcze i analityczne stosowane powszechnie w nauce.

 

Treść książki “Essenceizm 4 - Wizja nie jest z tego świata

znajduje się na stronie:                  www.essenceizm.org.

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej