Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

Okladka Essenceizm 5_Wieczność nie jest z tego świata

Macie przed sobą rewolucyjne spojrzenie na świat. Ta książka jest przykładem tego, jaki wynik daje podejście do tematu religii obiektywnymi metodami badawczymi, którymi posługuje się nauka. System essenceizm bazuje właśnie na takich metodach. Ta książka jest kontynuacją kilku poprzednich publikacji dotyczących tego systemu. Dotąd ukazały się  opracowania o podtytułach: Bóg nie jest z tego świata, My jesteśmy z tego świata, Zło jest z tego świata i Wizja nie z tego świata. Teraz próbuję zbadać, co nas czeka w wiecznej przyszłości związanej z rzeczywistością poza czasem i przestrzenią.

System essenceizm opracowałem, aby opisać na nowo istnienie Boga, świata duchowego i człowieka. Zrodził się on po zdefiniowaniu sfery poza czasem i przestrzenią oraz Bytu Pierwoistnego, który ją wypełnia. Określenie Byt Pierwoistny wprowadziłem po to, aby nie był to „religijny” Bóg, ale „naukowy”. Taka deklaracja oznacza przeprowadzenie na nowo analizy tematyki, którą dotychczas zajmowała się tylko religia. Essenceizm dokonuje tej analizy, używając najnowszych osiągnięć naukowych oraz odchodząc od wszelkich dogmatów.

 

Treść książki “Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

znajduje się na stronie:                  www.essenceizm.org.

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny