Essenceizm 6_Nieprawdziwi Bogowie z tego świata

Okladka Essenceizm 6_Nieprawdziwi bogowie z tego swiata

Ta książka za pomocą analitycznego systemu o nazwie essenceizm bada odpowiedzialność religii za moralny stan naszego świata. Jako twórcy tego systemu martwi mnie przede wszystkim brak pozytywnej reakcji głównych wyznań religijnych na istniejące powszechnie zło. Essenceizm zwraca szczególnie uwagę na sytuację, w której czekają one na dokonanie zbawienia przez ich bogów, zamiast wykazać odpowiedzialność ludzkości za likwidację zła. Równocześnie badania essenceizmu wykazały, że ważni członkowie życia społecznego tacy jak: politycy, biznesmani, dziennikarze czy artyści nie są w stanie określić swojego udziału w procesie odnowy świata do stanu dobra przewidzianego przez Stwórcę. Najbardziej boli mnie to, że w działalności na rzecz odnowy świata zawodzą przywódcy wyznań religijnych. Zwróciłem się więc do zwykłych duchownych głównych wyznań o zapoznanie się z moim systemem analitycznym, aby mieć płaszczyznę do konstruktywnej dyskusji. Jednak odzew był znikomy. Nie mogąc pozostawać obojętny na zło, proponuję w tej książce zrozumienie obecnej sytuacji.

 

Treść książki “Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

znajduje się na stronie:                  www.essenceizm.org.

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

 

       Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

     to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej