Nauka i Bóg

Nauka i religia

W tym opracowaniu nie zajmuję się żadną z wersji „boga urojonego” głoszonego przez liczne wyznania religijne i systemy filozoficzne. „Mój Bóg” musi być bardziej „naukowy”’. Niestety nauka, w odróżnieniu od teologii i filozofii, nie włączyła Boga w zakres swojego badania. Z oczywistych przyczyn nie mogła tego zrobić. Ja jednak, czyniąc pewien wyłom w jej regułach, postanowiłem zająć się Bogiem, nazwanym tutaj Bytem Pierwoistnym.

Dla nauki istnieją trzy istotne problemy do rozwiązania, z którymi boryka się ona od tysięcy lat. Chodzi o problem powstania wszechświata, o zjawisko pojawienia się w nim życia oraz o zaistnienie człowieka w środowisku przyrody. Te trzy zagadnienia wchodzą w zakres omawianego przeze mnie stwórczego dzieła dokonanego przez Byt Pierwoistny. Oczywiście teologia postrzega te tematy odmiennie niż nauka.

Spór polega na tym, czy wobec powyższych twierdzeń przyjąć punkt widzenia nauki, czy traktować je jedynie w kategoriach wiary. Z punktu widzenia sporej części naukowców wiara religijna jest abstrakcyjna i nielogiczna. Dla nich jest aktem bezkrytycznego przyjęcia jakiegoś wyobrażenia o nieistniejącej rzeczywistości, którą w niezrozumiały sposób akceptują ludzie. Rzeczywiście, wiara religijna jest najczęściej nieracjonalna. Służy czasami do zaspokojenia pewnych potrzeb dotyczących naszych pragnień lub marzeń. Dla nauki najbardziej dziwne jest to, że wiara religijna, choć nielogiczna lub czasami absurdalna, jest akceptowana przez ludzi. Włączając się do powyższego sporu, chciałbym przyczynić się do zmiany zarówno nastawienia naukowców, jak i wyznawców różnych religii.

Na temat powstania wszechświata i życia wypowiadam się w pierwszej części tego opracowania. Temat początków ludzkości, czyli zaistnienie człowieka we wszechświecie, będzie omówiony jeszcze dokładniej w jednym z kolejnych rozdziałów.

W tym dziale poruszę jeszcze następujące tematy:

= Wizja wszechrzeczy w essenceizmie

 

= Między nauką a religią

 

Poza czasem i przestrzenią

 

= Poczatek ludzkości

 

3. Jak powstał wszechświat?

 

= Biblia dla dociekliwych

 

= Pełna wizja rzeczywistości 

 

= Cuda są czy nie?

 

= Rozum, wiedza i wiara

 

= Logiczna analiza rzeczywistości

 

= Nauka i religia wobec zjawisk świata

 

= Wysiłek naukowca, by pomóc religii

 

= Essenceizm podaje rękę religii

 

= Kompendium essenceizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny