Idea Praw Bożych

Czym są Prawa Boże według essenceizmu?

Po pierwsze, są to prawa rządzące światem fizycznym, to znaczy prawa fizyki, chemii, biologii, wyczerpujące pojęcie praw przyrody, czyli wszechstworzenia.

Po drugie, są to prawa określające porządek wszechrzeczy, czyli relacje zwierzchnictwa i podrzędności na linii Ojciec (Stwórca) – dziecko (człowiek) – sługa (anioł) oraz wszelkie inne zależności dziedziczone na linii twórca (Bóg) – odbiorca (człowiek). Z tego prawa wypływa zasada równości ludzi wobec Boga uwzględniająca unikalne cechy każdej istoty we wszystkich działaniach na drodze dochodzenia do doskonałości przez człowieka.

Po trzecie, są to również prawa harmonii i piękna istniejące w przyrodzie.

Po czwarte, jest to prawo miłości prowadzące wszystko, co istnieje, do jedności dopełniających się bytów wywodzących się z Bytu Pierwoistnego.

Prawa Boże były tym, czego człowiek miał się uczyć na początku swojej edukacji w świecie fizycznym. Składają się one między innymi na pojęcie Opatrzności Bożej. Symboliczny opis biblijny pokazuje, że w Ogrodzie Eden ten proces został przerwany. Pozostało nam jednak pragnienie poznania tych praw oraz częściowe  zrozumienie Woli Boga. Essenceizm twierdzi, że ludzkość jest wciąż na niskim poziomie wiedzy o tych Prawach. Ten system stara się wydedukować ich treść z różnych źródeł, co znajduje odbicie w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej