Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI wieku.

Kiedyś, dawno temu, narzucono ludzkiej wyobraźni wizerunek Boga, który do dziś pozostaje w mocy. Od tych najdawniejszych czasów rozumiemy, że jest On obecny wśród nas, wszystko widzi, o wszystkim wie, wszystko może i że tak będzie aż do tak zwanego końca świata. Byliśmy pewni, że istniejemy w Jego świecie, pod Jego kontrolą. Mało kto zastanawiał się, że może być inaczej, a niedowiarków traktowano jak ludzi oderwanych od rzeczywistości. Można nawet pomyśleć, że żyliśmy w jakimś zamknięciu uniemożliwiającym przyjęcie innej perspektywy. Nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawę, że  nie dociera do nas właściwa wiedza o Bogu.

Ostatnie wieki, szczególne ten XX i XXI, przyniosły tak wielki postęp nauki, że nastąpiła szansa poszukania wyłomu w zdefiniowanej na powyższych zasadach rzeczywistości. Zatem nadszedł czas na ponowną eksplorację wszechświata, w którym trudno wykazać obecność Boga definiowanego według określonych odwiecznie reguł. Z powodu przyspieszonego rozwoju nauki, który przyniósł ogromny rozwój wiedzy o wszechświecie i o budowie materii, ludzkość zaczęła dążyć do pełniejszego zrozumienia tego wszystkiego, co dotyczy jej istnienia, w tym również tożsamości i obecności Boga.

Wielu ludzi mających wątpliwości zakwestionowało prawdziwość dogmatów głoszonych przez wyznania religijne. Ci, którzy naprawdę szukali Boga, zorientowali się, że dotychczasowa nauka kościołów przesłania im faktyczny obraz Boga. Niektórzy poczuli się wręcz oszukiwani faktem, że prezentuje się im tak zwanego Boga urojonego. Ta sytuacja mogła wpłynąć na popularność ateizmu i agnostycyzmu.

Celem essenceizmu jest dostarczyć wiedzy i narzędzi badawczych dla rozszerzania wiedzy o Bogu, aby każdy mógł odnaleźć właściwą tożsamość naszego Stwórcy, a przy okazji swoją własną tożsamość.

Warto zauważyć, że essenceizm bardzo ogranicza się w powoływaniu na tak zwane święte księgi, takie jak Biblia, Tipitaka, Koran, Księga Mormona, Księga Uranti, Księga Wiedzy i wiele innych. Nie powołuje się też na żadne objawienia czy dogmaty wiary.

Essenceizm bazuje na analizie zjawisk, które są dostępne ludzkim zmysłom. Szczególnie dotyczy to wszelkich najnowszych osiągnięć nauki. Jednak nie tylko osiągnięcia nauki służą temu systemowi do znajdywania odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie ludzkość od niepamiętnych czasów. Essenceizm to także logiczna analiza obecnego stanu naszej cywilizacji oraz analiza różnych ludzkich poglądów, w tym również analiza treści tych świętych ksiąg wymienionych powyżej. W nich też powinna się mieścić pewna wiedza, która niekoniecznie musi być aktem wiary. W następnych częściach tego opracowania będą prezentowane wyniki analiz essenceizmu w formie uformowanych idei.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej