Essenceizm jako instrument do analizy zła

Skoro od tysięcy lat zło funkcjonuje w naszej cywilizacji i skoro z jego powodu nasz świat wciąż nie staje się lepszy, to ten fakt powinien skłaniać do głębokiej analizy naszej sytuacji. Nauka zawsze bada przyczyny wszelkich zjawisk, a zatem dobrze by było, żeby udostępniła swoje metody badawcze do zrozumienia zła jako przyczyny cierpienia ludzi na naszej planecie.

Właśnie z tego względu essenceizm postawił sobie za zadanie zbadanie zła i jego przyczyn, używając metod zbliżonych do naukowych. Choć trudno jest użyć nauki głównego nurtu do zajęcia się problemami metafizycznymi, to można jednak przystosować niektóre naukowe instrumenty badawcze do lepszego zrozumienia tej sfery ludzkiej aktywności.

Po zaprezentowaniu Bytu Pierwoistnego w pierwszej książce o essenceizmie i idei związanych istnieniem takiego Bytu w drugiej książce, przystępuję teraz do szczegółowej analizy przyczyn obecnego złego stanu naszej cywilizacji. Poprzednio mój system potwierdził istnienie dobra jako sedna działania i istnienia Bytu Pierwoistnego. Niniejsza część dotyczy gorszej strony ludzkiej egzystencji, czyli zjawiska zła. Zatem w następnych rozdziałach zostaną przeanalizowane takie tematy jak geneza zła i jego forma osobowa. Zostaną też przedstawione negatywne zjawiska niszczące osobowość człowieka i naszą cywilizację.

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej