Zło

Celem essenceizmu obok odpowiedzi na pytania kim jest Bóg, jaki on jest i gdzie się znajduje, jest zrozumienie rzeczywistości świata, w którym żyjemy.

Można mówić o doskonałym Stwórcy, który ukształtował naszą rzeczywistość, ale nie można uniknąć stwierdzenie, że „Jego rzeczywistość” ma niewiele wspólnego z tą, którą mamy obecnie. Dla porządku essenceizm nazywa pochodzącą od Boga rzeczywistość dobrem, a naszą określa jako przesiąkniętą złem. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, skąd pojawiła się ta nasza i kto jest jej twórcą.

Zło to działanie i jego rezultaty pochodzące ze stanu niezgodnego z prawami ustanowionymi przez Stwórcę. Te Jego prawa essenceizm określa jako stan dobra. Zło definiowałem już przedtem na moich stronach internetowych oraz w książkach o essenceiźmie. Na razie ograniczę się do przypomnienia, że najprostszą definicją zła jest stan niezgodny z koncepcją Bytu Pierwoistnego.

W żadnym miejscu na świecie od początku istnienia ludzkości nie rozwiązano problemu istnienia zła. Jest tak dlatego, że wciąż ma ono swoje aktywne źródło w osobowości Szatana.

Bez likwidacji aktywnego źródła zła nigdy i nigdzie nie nastąpi powrót do właściwego stanu świata, czyli istnienia samego dobra.

Essenceizm nie pozostawia złudzeń, że to ludzkość powinna doprowadzić do zakończenia funkcjonowania zła na Ziemi. Dlatego bez wiedzy o istnieniu Szatana nie będziemy  w stanie tego dokonać.

Essenceizm twierdzi zdecydowanie, że Bóg nie zna zła, a co za tym idzie nie wykona za nas tego zadania. Zatem warto z całą odpowiedzialnością uświadomić sobie fakt o wciąż aktualnej dominacji Szatana nad ludzkością.

W tym dziale zostanie przedstawiona szeroka analiza zła. Oto te tematy:

= Essenceizm jako instrument do analizy zła

 

= Odejście od dobra

 

= Zło konta dobro

 

= Geneza zła

 

= Tożsamość osobowego źródła zła

 

= Miłość i nienawiść

 

= Kłamstwo i prawda

 

= Pozycja ludzi wobec Szatana

 

= Skutki wpływania Szatana na ludzi

 

= Zrozumienie obecnego stanu świata

 

= Rozpoznawanie zła w naszym świecie

 

= Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

= Konsekwencje faktu, że Bóg nie zna zła

 

= Czarny scenariusz dla ludzkości

 

= Ograniczone możliwości społeczne

 

= Dlaczego zło jest takie groźne

 

= Skutki istnienia zła

 

= Faktyczny stan człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny