Aksjomaty Teorii wiecznego istnienia

Głównym aksjomatem teorii wiecznego istnienia jest to, że „coś” nie może powstać z „niczego”.

Uzupełnienie tego aksjomatu - (aksjomat naukowy) -  Stałe twierdzenie, że wszystko ma swoją przyczynę. W tym twierdzeniu jest jeden wyjątek: Byt Pierwoistny zajmujący sobą cały stan poza czasem i przestrzenią. Jej istnienie jest założeniem teorii wiecznego istnienia.

Aksjomatem tożsamym z paradygmatem jest twierdzenie, że czasoprzestrzeń wszechświata pojawiła się razem z istniejącymi w niej prawami. To, co istniało przedtem, musiało być rzeczywistością zawierającą w sobie system prawny kierujący zjawiskami przekształcającymi energię w materię.

Cytat z Internetu: Aksjomat – pewnik , ustalony postulat, oczywistość. Cechy aksjomatu: Prawdziwość, Niesprzeczność, Niezależność, Zupełność, Kategoryczność. Aksjomaty to kategorie naukowe. Aksjomaty stanowią element paradygmatu. Aksjomaty odgrywają istotną rolę w budowie teorii i praw naukowych. Dzięki nim, w wyjaśnianiu prawa nauki nie trzeba formułować praw  początkowych.

Z aksjomatów wynika większość twierdzeń mojej teorii. 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia