Essenceizm to kompleksowa analiza zjawisk dotyczących rzeczywistości poza czasem i przestrzenią prowadząca do odkrycia w niej Pierwszej Przyczyny.

Ta strona prezentuje niezwykle istotne tematy dotyczące istnienia Pierwszej Przyczyny wszechświata. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy obecnej wiedzy o wszechświecie w świetle najnowszej osiągnięć naukowych, ze szczególnych uwzględnieniem informacji, które dostarczyła zarówno astrofizyka teoretyczna jak i fizyka kwantowa. Oczywiście znajdują się tu tylko najważniejsze wnioski z osiągnięć tych nauk. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące tożsamości Pierwszej Przyczyny oraz istnienia rzeczywistości poza czasem i przestrzenią nazywaną popularnie światem duchowym. Pojawią się też zapewne kolejne pytania o przymioty tej Pierwszej Przyczyny nazywanej w tym opracowaniu Bytem Pierwoistnym. Niektórych będzie interesowała również odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek wobec Bytu Pierwoistnego. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

Strona glowna_Krzyz_Essenceizm.pl_OK

Poniżej podaję spis wszystkich tematów na tej stronie!

(Krótka notatka o mnie - autorze tej strony - znajduje się na końcu tego spisu treści).

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

 

Wprowadzenie

Istota wszechrzeczy - Essenceizm

 

Kim jest Bóg

 Wprowadzenie - Kim jest Bóg?

 

1.  Byt Pierwoistny

 

2. Jaki jest Bóg?

 

3. Gdzie znajduje się Bóg?

 

4. Jak wyobrazić sobie Boga?

 

5. Pierwsza Przyczyna

 

6. Stwórca - Byt Pierwoistny

 

7. Wszechmoc Boga - Energia Pierwszej Przyczyny

 

8. Wszechświat “tkwi” w Bycie Pierwoistnym

 

9. Doskonałość Boga

 

10. Bóg - Absolutne Dobro

 

11. Bóg - określenia, atrybuty, możliwości

 

12. Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

Zaproszenie do essenceizmu

0. Koncepcja essenceizmu

 

1. Początek essenceizmu

 

2. Instrumenty badawcze essenceizmu

 

3. Zasady ogólne sytemu

 

4. Założenia, tezy i fazy rozwoju essenceizmu

 

5. Cele essenceizmu

 

Essenceizm - opis systemu

0. Essenceizm – Czym jest?

 

1. Essenceizm - czym nie jest

 

2. Essenceizm – osobliwości i konieczności

 

3. Gdzie teraz żyjemy?

 

4. Moja analiza rzeczywistości

 

5. Wizja wszechrzeczy w essenceizmie

 

6. Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

8. Kompendium essenceizmu

 

Nauka i Bóg:

000. Wprowadzenie - Nauka i Bóg

 

0. Wizja wszechrzeczy w essenceizmie

 

1. Między nauką a religią

 

2. Poza czasem i przestrzenią

 

3. Jak powstał wszechświat

 

4. Czasoprzestrzeń i to poza nią

 

5. Początek ludzkości

 

6. Biblia dla dociekliwych

 

7. Pełna wizja rzeczywistości

 

8. Cuda są czy nie?

 

9. Rozum, wiedza i wiara

 

10. Logiczna analiza rzeczywistości

 

11. Nauka i religia wobec zjawisk świata

 

12. Wysiłek naukowca, by pomóc religii

 

13. Essenceizm podaje rękę religii

 

Człowiek wobec Boga

0. Wprowadzenie - po co żyjemy?

 

1. Kim jest człowiek?

 

2. Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

 

3. Człowiek wobec Boga

 

4. Natura pierwotna w człowieku

 

5. Doskonałość człowieka

 

6. Człowiek w następnym życiu

 

7. Natura upadła w człowieku

 

8. Czyżby nie było Boga wśród nas?

 

9. Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

 

10. Idea doskonałego świata

 

11. Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

 

12. Tworzenie wyimaginowanych bogów

 

13. Posumowanie dotyczące stanu ludzkości

 

 

 Zło

0.  Wprowadzenie do tematu zła

 

1. Essenceizm jako instrument do analizy zła

 

2. Odejście od dobra

 

3. Zło konta dobro

 

4. Geneza zła

 

5. Tożsamość osobowego źródła zła

 

6. Miłość i nienawiść

 

7. Kłamstwo i prawda

 

8. Pozycja ludzi wobec Szatana

 

9. Skutki wpływania Szatana na ludzi

 

10. Zrozumienie obecnego stanu świata

 

11. Rozpoznawanie zła w naszym świecie

 

12. Konsekwencje faktu, że Bóg nie zna zła

 

13. Czarny scenariusz dla ludzkości

 

14. Ograniczone możliwości społeczne

 

15. Dlaczego zło jest takie groźne

 

16. Skutki istnienia zła

 

17. Faktyczny stan człowieka

 

 

Analiza rzeczywistości

0. Wprowadzenie - Inna rzeczywistość obok naszej

 

1. Krótka analiza historii naszego świata

 

2. Religijna analiza rzeczywistości

 

3. Świat duchowy

 

4. Byty duchowe

 

5. Za kulisami historii ludzkości

 

6. Opatrzność Boża a Zbawienie

 

7. Czy cel Stwórcy został osiągnięty?

 

8. Konieczność naprawy naszego świata

 

9. Oczekiwanie na zbawienie

 

10. Ostatnie Dni i Koniec Świata

 

11. Warunki zbawienia

 

12. Alternatywne scenariusze zbawienia

 

13. Syn Boży jako prawdziwy przeciwnik Szatana

 

14. Fundamentalna rola indywidualnej więzi z Bogiem

 

15. Jak przygotować  zbawienie świata?

 

16. Jak praktycznie  zbawiać świat?

 

17.  Konieczność zmiany działania religii

 

 

Idee essenceizmu dotyczące filozofii:

0. Essenceizm a filozofia

 

1a. Essenceizm – ontologia – idea szczególna Bytu Pierwoistnego

 

1b. Essenceizm – ontologia – idea ogólna bytów

 

2. Essenceizm – epistemologia – idea poznania prawdy

 

3. Essenceizm – aksjologia – idea kształtowania wartości

 

4. Essenceizm – etyka – idea moralności

 

5. Essenceizm – logika – idea właściwego rozumowania

 

6. Essenceizm – estetyka – idea piękna w powiązaniu z miłością

 

7. Essenceizm – wszechstworzenie w essenceiźmie – idea przyrody

 

8. Essenceizm – antropologia essenceizmu – idea pochodzenia człowieka

 

9. Essenceizm – metodologia – idea sposobu zdobywania wiedzy

 

10. Essenceizm wobec religii – idea powstania i istnienia religii

 

11. Essenceizm  wobec idealizmu i materializmu

 

 

Idee essenceizmu dotyczące religii

 (essenceizm wypowiada się w następujących ideach):

0. Wprowadzenie - Essenceizm a religia

 

1. Idea Serca Bytu Pierwoistnego (aspekt ontologii)

 

2. Idea Praw Bożych (aspekt epistemologiczny)

 

3. Idea istnienia dobra (aspekt aksjologii)

 

4. Idea osobowego zła (aspekt aksjologii)

 

6. Idea działania wolnej woli (aspekt etyczny)

 

7. Idea Opatrzności Bożej (aspekt metodologii)

 

8. Idei odpowiedzialności za świat  (aspekt logiki)

 

9. Idea Miłosierdzia Bożego (aspekt etyczny)

 

10. Idea konieczności zbawienia i Zbawiciela (aspekt metodologii)

 

11. Idea zrozumienia reinkarnacji (aspekt metodologii)

 

12. Idea dualizmu dobra i zła (filozofia religii)

 

13. Idea końca świata (aspekt epistemologiczny).

 

14. Idea doskonałego świata (filozofia religii)

 

15. Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej (aspekt epistemologiczny).

 

Dodatkowo:

= Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI wieku

 

= Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

 

= Religijne wizje Boga - Bóg Prawdziwy czy urojony?

 

= Osobiste sposoby poznania Boga

 

= Ostrzeżenie przed degradacją religii

 

 

Zakończenie

 

Kontakt:

Bezpośredni kontakt emailowy: janusz.m@istota.net 

lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Autor

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Większość swojego życia spędziłem na rozwiązywaniu różnych problemów. Robiłem to jako student, a potem także jako zwykły pracownik, inżynier, biznesman i naukowiec. Robiłem to dlatego, że pomimo zaangażowania w zwykłe, codzienne życie, nie dawały mi spokoju pytania egzystencjalne, typu skąd się wziąłem, co się stanie po mojej śmierci oraz czy istnieje jakaś Pierwsza Przyczyna tego wszystkiego.

Dlatego sporo czasu w dorosłym życiu poświęciłem na uczestniczeniu w działalności różnych wyznań religijnych. Zaczęło się to od kilkudziesięcioletniej przyjaźni, jeszcze z okresu studenckiego, ze znanym katolickim księdzem-poetą. Potem przyszedł czas na krótkotrwałe zaangażowanie się w różne mniejsze wyznania chrześcijańskie. W czasie studiów podyplomowych spędziłem ponad trzy lata na Dalekim Wschodzie, w czasie których w praktyce poznałem główne religie tamtej części świata. Wreszcie wiele lat poświęciłem na duży światowy ruch religijny, w którym stałem się misjonarzem i z którym objechałem kawał świata. Jako biznesmen wielokrotnie miałem możliwość odwiedzić Stany Zjednoczone, kraje afrykańskie i Izrael, gdzie również, dzięki spotkaniom z ludźmi obeznanymi z tematami religijnymi, zgromadziłem ogromną wiedzę w zakresie interesujących mnie kwestii. Gdy poznałem już mechanizm działania kościołów, grup wyznaniowych, a nawet sekt, postanowiłem podejść do zjawisk religijnych jak naukowiec. Ta ostatnia aktywność zajęła mi ponad dziesięć lat pracy i nadal trwa.

Podsumowując „religijną” część mojego życia, muszę stwierdzić, że najpierw byłem wierzącym, a potem przestałem nim być. Wówczas postanowiłem przyjąć wobec religii dystans niezależnego badacza. Uzbrojony w obiektywną wiedzę, szczególnie z dziedziny fizyki, zacząłem szukać Boga. Robiłem to i robię nadal bez uprzedzeń, bez obciążania się jakąkolwiek tradycją, bez słuchania kazań duchownych z różnych wyznań, a także bez traktowania Biblii, Koranu i innych tego typu ksiąg jak bezdyskusyjną prawdę objawioną. Te księgi potraktowałem jako źródła konsultacyjne, jako jedne z dokumentów, które trzeba wziąć pod uwagę, badając zjawiska teologiczne.

Już na początku pozazdrościłem większości naukowców, że mają konkretne metody badawcze, narzędzia, programy i systemy analityczne. Oni bowiem mieli swoje mikroskopy, pracownie chemiczne, zderzacze hadronów i radioteleskopy. Tymczasem ja nie miałem na razie żadnych takich narzędzi, bowiem obiektem moim badań był Bóg, świat duchowy i byty niematerialne. Do swoich badań miałem tylko logiczne rozumowanie i świadectwa innych ludzi, którzy przeżyli różne doświadczenia duchowe, a którzy potem, gdy je na swój sposób zrozumieli, opisali.

Postanowiłem jednak skorzystać z doświadczeń innych naukowców, którzy, gdy nie mogli lepiej poznać obiektów swoich badań, to tworzyli sobie nowe narzędzia, nawet za cenę ogromnych nakładów. Tak było na przykład z Wielkim Zderzaczem Hadronów w Szwajcarii lub z Teleskopem Hubble’a. Nie chciałem, aby jedynym moim narzędziem pozostała moja głowa, więc stworzyłem „wirtualne” narzędzia i logiczne ciągi rozumowania służące mi do badania zjawisk, z którymi od początku boryka się ludzkość. Tak powstał mój system analityczny o nazwie essenceizm (essenceism – w wersji angielskiej).

Głównym obiektem moich badań był, jest i będzie Bóg. Chcę wiedzieć, kim On jest, gdzie się znajduje i jak działa. To jest treścią większej części mojego opracowania.

Rozpoczynam więc z Wami ciekawą przygodę dotyczącą nowych poszukiwań Pierwszej Przyczyny, czyli odkrywania korzeni wszechświata. Przeczytajcie te teksty, aby wiedzieć więcej o Bogu, o sobie, a szczególnie o swojej wiecznej przyszłości…

 

Uwaga: autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich czterech książek:

"Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"-

(175 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie Boga,

"Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie człowieka,

"Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zła,

"Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zbawienia,

"Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie wieczności.

"Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie roli religii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

 

         Istnieje też angielska wersja tej strony - www.essenceism.com -

  Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata

 Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata

 Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata

 Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata

 Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata

 Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata

 Essenceizm 7 - Miłóść z tego i nie z tego świata

 to są tytuły książek powstałych na kanwie tej strony internetowej