Wieczność Bytu Pierwoistnego

Okladka Essenceizm 1_Bóg nie jest z tego swiata

Pytania o absolutność, wieczność i doskonałość Bytu Pierwoistnego

Moje strony internetowe: (po polsku) www.essenceizm.org i (po  angielsku): www.essenceism.org oraz książki o systemie analitycznym essenceizm powstały po to, aby pomóc ludziom poszukującym znaleźć samodzielnie największą ich wartość, jaką jest w człowieku wieczność oraz swoją własną odpowiedź na pytanie dotyczące istnienia Boga.

Wyznania religijne prezentują Boga, którego obraz często oddala ludzi od Niego. Bóg nie może być jakąś istotą siedzącą ponad nami na wielkim tronie, bo to spadek po religiach starożytnych. Nie może też poruszać gdzieś się w kosmosie i patrzeć na nas z góry. Wyobrażenie Boga jako Wszędobylskiego Obserwatora, Zarządcy naszego życia oraz Wielkiego Sędziego, czyli wyobrażenie, jakie prezentuje większość religii, jest moim zdaniem błędne. Tylko Bóg-Stwórca, który wszczepił w nas część Swojej Osobowości, a równocześnie jest „zintegrowany” ze stanem poza czasem i przestrzenią ma sens dla ludzi wykształconych w obecnych czasach. Zatem tylko Stwórca, który ma Swoją Osobowość tworzącą Prawo oraz Swój „twórczy budulec”, czyli Energię Pierwszej Przyczyny, ma szanse, moim zdaniem, zostać zrozumiany przez ludzi. Tego stwórcę nazwałem Bytem Pierwoistnym. Właśnie na tej stronie zastanawiam się nad tym, jak lepiej zrozumieć naszego Stwórcę, a jeszcze bardziej, jak zrozumieć samego siebie.

Tworząć essenceizm, a potem teorię wiecznego istnienia doszedłem do wniosku, że po prostu wyłoniliśmy się ze Stwórcy w formie naszej duchowej osobowości i odziedziczyliśmy Jego wieczność. Wygląda na to, że Stwórca dysponując Nieskończoną Energią, którą w jakiś sposób umiał przekształcić w materię, miał jeszcze inny ważniejszy cel i wyższe pragnienie. Czy chodzi tu o ogromną potrzebę miłości, której nie mógł przeżywać sam? Tak! To chcę właśnie zasugerować w moim opracowaniu.

Co zatem odpowiemy od strony ludzi? Jak odpowiedzieć Stwórcy na tę potrzebę miłości? Myślę, że naszą naturalną odpowiedzią powinna być miłość. W moich opracowaniach bardzo często powtarzam, że miłości trzeba się uczyć. Zatem na razie krótko zasygnalizuję, że wielkim wsparciem dla ludzi jest każda wiedza, która uczy miłości i prezentuje Boga jako Ojca ludzkości, Niewyczerpane Źródło Miłości i Praw oraz Architekta i Budowniczego wszechświata. Dlatego i ja chcę to robić w moich tekstach.

Dla stworzenia teorii wiecznego istnienia nie korzystałem z żadnych gotowych systemów filozoficznych czy religijnych, ani z teizmu, ani z deizmu, ani z panteizmu i jeszcze jakichś innych “izmów”. Nie wpłynęły na mnie też różne teorie o przeznaczeniu, reinkarnacji, zbawieniu czy przebóstwieniu.

Sam zbudowałem moje poglądy dzięki głębokiej analizie różnych zdarzeń historycznych oraz pewnych zdarzeń opisywanych w różnych świętych księgach. Służy temu mój system analityczny o nazwie essenceizm. Zadawałem sobie wszelkie możliwe pytania dotyczące spraw, którymi zajmują się religie. Wielogodzinne przemyślenia, wyciąganie kolejnych wniosków z budowanych teorii, analizowanie krytycznych uwag ze strony osób różnie nastawionych do mnie zaowocowało wykształceniem się poglądów, które zdecydowałem się przelać na papier.

Jest to owoc mojego całego życia, a szczególnie ponad pięćdziesięcioletniej aktywnej obecności w duchowym życiu otaczającej mnie cywilizacji.

Przeczytajcie zatem, co mam do powiedzenia.

 Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

 Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

 Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

 Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

 

 Bóg a nauka - Bóg a nauka

 

 Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

 

 Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy  - Dwoistość i dwubiegunowość

 

 Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

 Określenia Boga - Jego atrybuty i możliwości

 

 Pierwoistna Siła Miłości Bytu Pierwoistnego - jądro Teorii -

- Siła Miłości Bytu Pierwoistnego - jądro Teorii wiecznego istnienia

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia