Bóg Byt Pierwoistny

 Jego określenia, cechy, atrybuty i przymioty wobec Jego aktywności

Image_4b

Określenia Bytu Pierwoistnego

Te, które są konieczne, aby traktować Boga jako obiekt poznania.

Te określenia to:

powinien być Bytem Pierwoistnym,

powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną,

powinien być Początkową Koniecznością,

powinien być Pierwotnym Źródłem Wszystkiego,

powinien być Absolutem,

powinien być Doskonałością,

powinien być Absolutnym Dobrem,

powinien być Nieskończonością i Wiecznością.  

 

Cechy Bytu Pierwoistnego

Teoria wiecznego istnienia przyjmuje w swych tezach trzy podstawowe cechy Bytu Pierwoistnego.

Są nimi:

Wieczność,

Absolutność

i Doskonałość.

 

Atrybuty Bytu Pierwoistnego 

Według teorii wiecznego istnienia pierwszym głównym atrybutem Bytu Pierwoistnego jest Jego Strona (Wewnętrzna), czyli Osobowość, którą kształtują Jego przymioty.

Drugim głównym atrybutem jest Jego Praenergia, czyli Energia Pierwszej Przyczyny, która razem z Jego Osobowością jest „tworzywem” wszechrzeczy.

 

Przymioty Bytu Pierwoistnego

Według teorii wiecznego istnienia Jego przymiotami są: Wola Inteligencja i Uczuciowość które, przenikając się nawzajem, są zintegrowane w Centrum Osobowości. Mój system określa to Centrum jako Serce.

 

Aktywność Bytu Pierwoistnego

Jak podałem powyżej, przymioty Bytu Pierwoistnego tworzą wspólnie z Jego atrybutami stan będący Centrum Jego Osobowości, czyli Serce. Dzięki tym przymiotom i atrybutom wytwarza ono Pierwoistną Siłę Miłości. Jest ona siłą stwórczą. Na płaszczyźnie naukowej jest ona traktowana jako super siła. To ona zapoczątkowała wszechświat ze wszystkimi formami energii, materii, sił, praw natury oraz żywych bytów.

.

SCHEMAT działania Siły miłości

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia