Teoria wiecznego istnienia wobec religii

Okladka Essenceizm 6_Nieprawdziwi bogowie z tego swiata

Pytanie o stosunek teorii wiecznego istnienia do misji religii

Tematy przedstawione w tym dziale odnoszą się do różnych religii, a szczególnie do religii chrześcijańskiej i mają na celu sprawdzenie, jak rozumiemy poszczególne pojęcia z tej dziedziny życia oraz jaki jest ich wpływ na nasze życie codzienne.

Nasz stosunek do Boga nie powinien polegać na ciągłym sprawdzaniu, czy nie popełniliśmy czegoś sprzecznego z Jego przykazaniami, przez co odczuwamy wyrzuty sumienia i czujemy się grzesznikami. To sprawdzanie najczęściej wynika tylko z istnienia przepisów w różnych religiach, które próbują nas dyscyplinować do konkretnego postępowania. Nie twierdzę, że przykazania i nakazy religijne są całkowicie zbędne. W otaczającej nas raczej złej rzeczywistości, mogą być wytycznymi prawidłowego postępowania (na przykład przebaczania innym ich złego postępowania, które spowodowało u nas poczucie krzywdy).  Jednak wszelkie przymusy i nakazy tylko oddalają nas od Boga, a szczególnie osłabiają naszą miłość do Niego. Tymczasem miłość Boga do nas jest bezwarunkowa, co staram się wykazać w tym dziale tematów. Teoria wiecznego istnienia przypomina nam, że Byt Pierwoistny przekazał bezwarunkowo każdemu człowiekowi Swoją Wieczność, czyniąc z ludzi istoty wieczne.

Chciałbym prosić wszystkich, aby nie szufladkowali innych ludzi. Na przykład: ten jest ateistą, ten drugi jest protestantem, tamten jest materialistą, jeszcze inny ortodoksyjnym żydem. Podkreślanie takich podziałów natychmiast tworzy „mury” między ludźmi i uniemożliwia bliskie więzi między nimi.

Po co to robić?

Przecież każdy z nas jest inny. Każdy wygląda inaczej, każdy ma inny głos i w ogóle fizycznie każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze bardziej jesteśmy inni, jeśli chodzi o nasze charaktery i uczucia. Zatem każdy z nas jest unikalny, niepowtarzalny i, jak przedtem to stwierdziłem, jedyny w swoim rodzaju. To, co nas łączy, to fakt, że jesteśmy wieczni.

Najlepiej, abyśmy w momencie śmierci wchodzili do stanu poza czasem i przestrzenią z odpowiednią wiedzą duchową. Wchodząc do takiego świata duchowego, zostawimy za sobą wszystko, co jest niezgodne z Jego pierwoistną koncepcją. Jest tak dlatego, że nasz Stwórca nie zna zła. Podstawową wiedzą powinno być zatem to, że nasz przyszły „dom” jest przeniknięty obecnością Bytu Pierwoistnego, czyli absolutnego, doskonałego i wiecznego Stwórcy.

Możemy się nie martwić tym, że każdy z nas ma swoje własne, unikalne wyobrażenie o Bogu, swoje własne zrozumienie Jego istnienia i swój własny intymny stosunek do Niego. Dla Stwórcy inność każdego z nas jest właśnie celem Jego Ojcostwa. Równocześnie nie ma dla Niego znaczenia nasze wyznanie religijne, narodowość, rasa, wykształcenie i różne fizyczne zdolności. Na dodatek całkowity brak wiary w Boga nie powinien być czymś nadzwyczajnym, bo taki stan wpisuje się właśnie w tę inność każdego z nas.

Dla naszego Stwórcy ma znaczenie tylko nasza miłość do Niego oraz wola bycia z Nim na wieczność.

Przystępując do analizy tematów na tej stronie najlepiej uwolnić się od wszystkich barier stworzonych przez naszą cywilizację, a szczególnie przez liczne poglądy religijne.

Pewnym wyjątkiem jest analiza poglądów i czynów, których dokonał Jezus Chrystus w czasie Swej misji. Są one swoistym kluczem do zrozumienia procesu uwolnienia świata od zła. Niestety, z punktu widzenia nauki religijne świadectwa i dokumenty, które używają wyznania religijne mają bardzo małą wartość. Ogranicza to bardzo dotarcie do rzeczywistych intencji, poglądów i dokonań Jezusa. To ogromna przeszkoda w procesie doprowadzenia świata do stany zgodnego z koncepcją Stwórcy, czyli Bytu Pierwoistnego

Na tej stronie jest kilka tematów dotyczących wyników badań dokonanych przy pomocy mojego systemu analitycznego o nazwie essenceizm, który posłużył do stworzenia teorii wiecznego istnienia. Oto część z nich:

Byt Pierwoistny a stan wszechświata

 

Siła Miłości Stwórcy wszechświata

 

Siła Miłości kontra siła władzy

 

Jak pokochać naszego Stwórcę

 

Jezus Chrystus

 

Jezus – Samotny Odkupiciel

 

Tajemnice Jezusa i Ducha Świętego

 

Zmartwychwstanie i i Sąd Ostateczny

 

Miłość od Jezusa

 

Rola miłości w rozwoju ludzkości

 

Zbawienie świata

 

Odpowiedzialność za zabawienie świata

 

Reinkarnacja czy zbawienie

 

Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia