Tematy o stanie poza czasem i przestrzenią,

czyli o świecie duchowym

Okladka Essenceizm 5_Wieczność nie jest z tego świata

Wieczność w stanie poza czasem i przestrzenią

 - czyli w naszym przyszłym, wiecznym domu

Według mnie nadszedł już czas na włączenie szeroko pojętej nauki do poznania i zbadania otaczającej nas innej rzeczywistości, czyli tej drugiej obok poznawanej i badanej od wieków rzeczywistości czasoprzestrzeni wszechświata. Nauka proponuje najpełniejszy i w miarę obiektywny opis rzeczywistości fizycznej. A co z tą drugą rzeczywistością – duchową, którą wreszcie należałoby racjonalnie zbadać? System analityczny essenceizm zmierzył się z problemem istnienia stanu poza czasem i przestrzenią, aby stworzyć teorię wiecznego istnienia.

Sferę poza czasem i przestrzenią rozpoznajemy najpierw naszą wyobraźnią i intuicją, gdyż nauka nie znalazła jeszcze narzędzi do jej poznania. Dlatego system essenceizm zaproponował pewne sposoby do jej zbadania. Wśród nich jest ziemski obserwator, choć w pierwszej fazie, zanim nie wyjdzie poza swoje ograniczenia, jest zdany tylko na swój rozum, czyli na logiczne myślenie. Gdyby taki obserwator znalazł się w rzeczywistości poza czasem i przestrzenią, to mógłby wiele pomóc, mimo że nie odczuwałby ani przepływu czasu, ani wymiarów przestrzeni. To znaczy, że istnienie jest tam wieczne. Równocześnie przebywa się tam w niemożliwym do oznaczenia miejscu, a właściwie wszędzie.

Mój system zdobywa stopniowo wiedzę o przełomowym momencie naszego życia, wychodząc z innego punktu obserwacji niż miało to miejsce dotychczas. Podczas gdy w naszej rzeczywistości, opisanej przez fizykę „newtonowską”, czas i przestrzeń są koniecznością, to w świecie duchowym są one tylko naszym wyobrażeniem. Tam nie są one potrzebne, gdyż tam panuje wieczność i nieskończoność. To o wiele lepsze rozwiązanie dla człowieka niż trwania w czasie i przestrzeni. Miłość i wolność człowieka powinny być wieczne, czyli ponad czasem i przestrzenią. Tak to przygotował nasz Stwórca.

To jest główny temat tego opracowania, przede wszystkim dlatego, że stan poza czasem i przestrzenią jest założeniem teorii wiecznego istnienia.

Sposób przedstawienia przeze mnie poglądów na ten temat opiera się na wyciagnięciu pewnych logicznych wniosków z praw i zasad, według których powstał świat fizyczny oraz z doświadczeń duchowych wielu ludzi, którzy odkrywali prawa świata duchowego. System essenceizm od wielu lat analizuje zebraną  w ten sposób wiedzę w celu utworzenie jednolitej teorii dotyczącej zjawisk duchowych. Punktem wyjścia dla teorii wiecznego istnienia jest założenie, że stan poza czasem i przestrzenią jest pewnikiem dla tej teorii.

Stan poza czasem i przestrzenią, czyli pierwoistny świat duchowy to nieskończona sfera życia dla wszelkich istot duchowych.

Świat duchowy nie jest widzialny dla naszych fizycznych oczu, tak jak niewidzialne są nasze myśli i uczucia i wszystko, co duchowe. Ale to, co zasadniczo odróżnia nasz świat fizyczny od świata duchowego, to czas i przestrzeń. W świecie duchowym czas nie upływa i nie ma potrzeby jego użycia, aby przenieść się z miejsca na miejsce, to znaczy, aby pokonać jakąkolwiek przestrzeń. Miejsce jest punktem w przestrzeni, a w świecie duchowym pojęcie miejsca nie istnieje. Tam istnienie ma inny, nieskończony wymiar i nie ma żadnych granic fizycznych. Dla nas, przystosowanych do życia w świecie duchowym, jest to niewyobrażalne i dlatego, aby zrozumieć funkcjonowanie świata duchowego, trzeba zmienić nasze „fizyczne” pojmowanie stanu poza czasem i przestrzenią. Chodzi o to, że w świecie duchowym wszystko jest odczuwalne inaczej niż w sposób fizyczny.

Kolejne tematy tego opracowania sugerują, że warto się zastanowić nad tym, jak będzie wyglądało nasze „codzienne” życie w świecie duchowym. Użyłem cudzysłowu w słowie „codzienne”, gdyż nie ma tam pojęcia dnia i nocy, a przemijania czasu nie odczuwa się w sposób „ziemski”. Dlatego przed wejściem do świata duchowego warto jak najwięcej wiedzy o rzeczywistości duchowej.

Warto się też zastanowić, co dzieje w momencie śmierci fizycznej.

Wejście do świata duchowego po przeżyciu życia w świecie fizycznym jest bowiem pewnym szokiem, czasami większym, a czasami mniejszym, zależnym od stopnia przygotowania za życia ziemskiego.

Wchodząc do świata duchowego natychmiast zdobywamy właściwy punkt widzenia i rozpoczyna się nasz prywatny „sąd ostateczny”. Widzimy wówczas jasno całe swoje życie.

Dość często w życiu ziemskim chcemy, aby miłość trwała wiecznie lub, aby pewne przeżycia nigdy się nie kończyły, a tam, w świecie duchowym, możemy właśnie spełnić te pragnienia. Świat duchowy może być zatem spełnianiem się wszystkich naszych najlepszych marzeń przynoszących nam radość i szczęście.

Próbę odpowiedzi na te wszystkie pytania przynoszą tematy tej strony internetowej. W tym folderze prezentuję tematy związane z zjawiskiem istnienia stanu poza czasem i przestrzenią:

"Warunki zrozumienia wieczności" -

 

"Źródłowe argumenty za wiecznością" -

 

"Nauka pomaga zrozumieć wieczność" -

 

"Postęp nauki a szukanie wieczności" -

 

"Przyczyny niezrozumienia wieczności" -

 

"Wieczność od Boga dla człowieka" -

 

"Wieczność człowieka i innych istot" -

 

"Wizja wieczności we wszechświecie" -

 

"Pragnienie wieczności bez granic" -

 

"Świat duchowy - zasady funkcjonowania"

 

"Świat duchowy obecnie" -

 

"Świat duchowy – tło konfliktów" -

 

"Kompendium tematyczne"

 

"Kompendium alfabetyczne"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia