Cele Teorii wiecznego istnienia

1. Najważniejszym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie faktu istnienia stanu poza czasem i przestrzenią, czyli świata duchowego. Nie powinno to być aktem wiary religijnej ani wiedzą tajemną.

2. Równoczesnym celem teorii wiecznego istnienia jest przekazanie wiedzy o istnieniu wiecznego Bytu Pierwoistnego jako Stwórcy wszechrzeczy. Bóg nie może być tajemnicą. Ma ją zastąpić wiedza o Nim.

3. Bardzo ważnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie wieczności w człowieku, jako właściwego stanu jego rzeczywistości.

4. Emocjonalnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie, że kosmos, życie i ludzie zostali stworzeni na skutek działania Pierwoistnej Siły Miłości. Wprowadza ona do czasoprzestrzeni wszechświata pochodzące od Stwórcy Prawa stworzenia i Energię Pierwszej Przyczyny. Zatem można powiedzieć, że stworzenie wszechświata było aktem miłości wobec ludzi i że został on stworzony dla nich.

5. Praktycznym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie, że wieczność tkwi w osobie duchowej prowadzonej przez życie przez osobę fizyczną.

6. Obowiązkowym celem teorii wiecznego istnienia jest uzmysłowienie światowym religiom, by całkowicie zmieniły swoje posłannictwo. Chodzi o utworzenie nowego oblicza religii, aby posługując się miłością, zaczęły działać na rzecz zbawienia ludzkości od zła.

7. Bieżącym celem teorii wiecznego istnienia jest zasugerowanie tym, którzy mają wpływ na innych ludzi, a zwłaszcza politykom i duchowieństwu, aby zaniechali posługiwania się siłą władzy i zaczęli stosować miłość we wszystkich swych aktywnościach.

.

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia