Duchowość w człowieku

Image_N3

Ludzkie ciało obdarzone zmysłami fizycznymi, czyli osoba fizyczna, jest najczęściej środkiem transportu i mechanizmem do poruszania się naszej wewnętrznej osobowości w świecie fizycznym. Tę wewnętrzną osobowość lub inaczej wewnętrzny byt można nazwać osobą duchową i wygląda na to, że to ona jest właściwym człowiekiem. Ten fakt wyczuwa się na przykład w starym powiedzeniu: „tu nie ma żywego ducha”, na określenie faktu, że w danym pomieszczeniu nie ma nikogo.

Ten wewnętrzny byt tkwiący w nas kieruje naszym życiem, tak jakby wewnątrz naszego ciała fizycznego funkcjonował właściwy człowiek. Zrozumienie tego faktu może doprowadzić każdego do uświadomienia sobie jego właściwej osobowości. Dlatego warto nazwać tę osobowość osobą duchową.

Nasza „fizyczność” jest właściwie stałym trzymaniem się praw natury i praw społecznych. Uwarunkowania fizyczne, biologiczne lub klimatyczne odbierają człowiekowi praktycznie wolność, choć tylko w fizycznym jej rozumieniu. Musimy oddychać, jeść, spać, utrzymywać odpowiednią temperaturę ciała, a także spełniać dziesiątki innych warunków, żeby utrzymać się przy życiu, choć i tak w końcu musimy umrzeć. Dochodzą do tego uwarunkowania społeczne, geograficzne, a nawet polityczne. Ogólnie w świecie fizycznym nie jesteśmy wolni.

Tymczasem człowiek czuje się istotą wolną. Ta wolność tkwi oczywiście w naszej duchowości i stanowi podstawowy atrybut człowieka. Tak naprawdę w pełni wolną jest właściwie tylko nasza osoba duchowa, a nie osoba fizyczna. Na szczęście to osoba duchowa jest właściwym człowiekiem, bo w niej tkwi cała nasza wartość. To jest  właśnie to, co odróżnia nas od zwierząt i co stanowi o naszym człowieczeństwie.

Takie uświadomienie sobie, że nie jesteśmy zwierzętami, powinno doprowadzić każdego do zrozumienia innych istotnych faktów, to znaczy do rzeczywistości istnienia świata duchowego, a w dalszej kolejności do uświadomienia sobie naszej wieczności. Wszystko po to, aby stać się prawdziwym człowiekiem. Zapraszam zatem do wspólnego przeżycia prawdziwego człowieczeństwa na stronach tego opracowania. Ważnym krokiem będzie temat:

 “Wieczność w człowieku”,

 czyli ta wieczność, którą nosimy w sobie.

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia