Rozdział 7

Schemat stwórczy w Teorii wiecznego istnienia

Założenie i tezy Teorii wiecznego istnienia utworzone przez system analityczny essenceizm można zobrazować następującym schematem:

SCHEMAT działania Siły miłości

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia