Nie jesteśmy zwierzętami

Strona fizyczna człowieka

Image_N2

Zastanawiamy się w tym miejscu nad pytaniem: jak zbudowany jest człowiek. Warto się pochylić nad tym problemem, bo to powinna być zasadnicza informacja dla każdego człowieka od najmłodszych  lat.

A zatem, sprawdźmy, dlaczego nie jesteśmy zwierzętami!

Na zewnątrz widać, że trochę jesteśmy podobni do zwierząt,

Odżywiając się produktami z przyrody, śpiąc regularnie i wykonując różne czynności fizjologiczne jesteśmy podobni do zwierząt. Ale zaraz po tych czynnościach nasze podobieństwo do zwierząt się kończy. Jest tak dlatego, że tym naszym ciałem podobnym do zwierząt kieruje wewnętrzna osobowość, która w dużym stopniu traktuje ciało fizyczne jak narzędzie do istnienia w świecie fizycznym. W czasie, gdy zwierzęta wykonują wszystkie czynności całym swoim jestestwem, człowiek używa swego ciała jako płaszczyzny do istnienia swej wewnętrznej, fizycznie niewidzialnej osobowości.

Stronę fizyczną człowieka można nazwać osobą fizyczną. Ta osoba to nasze ciało fizyczne obdarzone instynktem życia, czyli czymś jakby fizycznym umysłem. Ja jednak opisałbym to, że naszym ciałem fizycznym steruje wewnętrzna natura kierująca, którą nazwę duszą fizyczną. W takim razie osoba fizyczna to byt fizyczny podobny do bytu zwierzęcego, ale w najwyższym stadium rozwoju. Tak jak w przypadku zwierząt osoba fizyczna jest ściśle związana z otaczającą nas przyrodą i stosuje się do wszystkich praw obowiązujących w przyrodzie. I tak jak wszystkie byty fizyczne w określonym czasie osoba fizyczna musi umrzeć. Pierwsza różnica między ludźmi a zwierzętami polega na tym, że dla zwierzęcia śmierć fizyczna jest jego definitywnym końcem egzystencji. Tymczasem w przypadku człowieka wyczuwa się, że wcale tak nie jest. Druga różnica między osobą fizyczną człowieka a nawet najbardziej rozwiniętym przedstawicielem świata zwierzęcego polega na różnym sensie ich istnienia. Można to opisać prostym twierdzeniem. Sensem życia zwierzęcia jest służenie osobie fizycznej człowieka, a sensem istnienia naszej osoby fizycznej jest służenie osobie duchowej.

W następnej części tego tekstu pt. “Duchowość w człowieku” wyjaśnię, kim jest osoba duchowa człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia