Ostatecznym celem essenceizmu jako systemu analitycznego jest

pełne sformułowanie poniższej teorii:

Teorii wiecznego istnienia

0. Teoria wiecznego istnienia bazuje na fakcie, że wszechświat powstał w konkretnym momencie, a przedtem go nie było. To jest paradygmat tej Teorii.

1. Głównym założeniem tej teorii  jest istnienie stanu poza czasem i przestrzenią. To jest fundament teorii.

2. Tezą teorii wiecznego wybuchu jest to, że uznawany przez większość ludzkości Bóg to Byt Pierwoistny. Jest Bytem wiecznym, doskonałym i absolutnym. Ma On w Sobie Serce będące Wiecznym Źródłem Pierwoistnej Siły Miłości, która czyni Go Stwórcą, który stworzył z Samego Siebie wszechświat, życie, a przede wszystkim ludzi.

3. Uzupełniająca hipotezą teorii wiecznego istnienia jest to, że Byt Pierwoistny zajmuje Sobą całą sferę poza czasem i przestrzenią, czyli wszystko poza czasoprzestrzenią wszechświata. To jest Jego i nasz wieczny „dom”, czyli wieczny świat duchowy.

4. Aksjomatem w teorii wiecznego istnienia jest to, że „coś” nie może powstawać z „niczego”. Zatem czasoprzestrzeń wszechświata lub wszechświatów musiała mieć swoje źródło powstania: Osobowość Bytu Pierwoistnego i Jego Energię Pierwszej Przyczyny.

5. Sądem egzystencjalnym teorii wiecznego istnienia jest to, że Osobowość Bytu Pierwoistnego przenika Energię Pierwszej Przyczyny, tworząc „model” dla osoby duchowej człowieka przenikającej osobę fizyczną.

6. Wieczność tkwi w naszej osobie duchowej, którą otrzymujemy od Stwórcy w momencie narodzenia.

7. Dodatkowym sądem egzystencjalnym jest to, że Byt Pierwoistny nie zna zła. Zło tego świata pojawiło się, gdy przez zmianę kierunku Pierwoistnej Siły Miłości powstała zła siła władzy. W konsekwencji zaczęła w nas działać odziedziczona od Szatana upadła natura. Jeżeli nie zlikwidujemy zła, to będzie trwało wiecznie.

 

Teoria wiecznego istnienia wyjaśnia

model wieczności wyłoniony ze stanu poza czasem i przestrzenią

Niniejsza strona internetowa: „TEORIA” jest  całościowym opracowaniem podstawowych pojęć teorii wiecznego istnienia.

Tak jak w każdej teorii o chrakterze naukowym zaprezentowana tu teoria posiada swój paradygmat, który miał fundamentalne znaczenia dla jej powstania.

Paradygmatem teorii wiecznego istnienia jest to, że wszechświat pojawił się w pewnym ściśle określonym momencie 13,799 mld lat temu (z dokładnością +_ 0. 021 mld lat).

Pewnikiem uzupełniającym ten paradygmat jest to, wszechświat powstał w sposób gwałtowny w formie Wielkiego Gwałtownego Zdarzenia (Big Bang lub Wieki Wybuch). Chociaż szczegóły tego gigantycznego zdarzenia są wciąż badane, to dla nauki Big Bang dziś jest już pewnikiem.

Wymieniony tu paradygmat i pewnik wpłynęły na powstanie założenia teorii wiecznego  istnienia, że musi istnieć sfera poza czasem i przestrzenią poprzedzająca powstanie czasoprzestrzeni wszechświata. To z kolei doprowadziło do powstania tezy, że ta sfera poza czasem i przestrzenia jest stanem obecności Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy, czyli Bytu u Pierwoistnego. Ten ciąg myślowy kończy hipoteza, że ten Byt Pierwoistny wytworzył z samego siebie czasoprzestrzeń wszechświata.

Zbudowałem zatem teorię, że Bóg-Stwórca, inaczej Pierwsza Przyczyna, a jeszcze dokładniej  Byt Pierwoistny, musi istnieć w stanie poza czasem i przestrzenią i to jest jedyny możliwy stan Jego „obecności”. Oznacza to, że musi być zintegrowany ze stanem poza czasem i przestrzenią, czyli całą rzeczywistością poza znaną nam czasoprzestrzenią wszechświata. Byt Pierwoistny nie jest zatem obecny bezpośrednio we wszechświecie Dotyczy to też innych ewentualnych wszechświatów, gdyż są ograniczone czasowo i przestrzennie miejsca, w których panują ścigłe prawa przeczące absolutności, wieczności i doskonałości.

Te trzy cechy: absolutność wieczność i doskonałość muszą być pewnikami dla Bytu Pierwoistnego. Zatem pozycja i miejsce Bytu Pierwoistnego ma tylko sens, jeśli jest wszystkim poza czasoprzestrzenią wszechświata (ewentualnie wszechświatów).

Polecam poszczególne działy określające teorię wiecznego istnienia:

= Wstęp do teorii wiecznego istnienia

 

= Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia

 

= Paradygmat teorii wiecznego istnienia

 

= Aksjomaty teorii wiecznego istnienia

 

= Założenia teorii wiecznego istnienia

 

= SCHEMAT dla teorii wiecznego istnienia

 

= Tezy i hipotezy teorii wiecznego istnienia

 

= Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia 

 

= Cele teorii wiecznego istnienia

 

= Kompendium pozostałych pojęć użytych na tej stronie

 

= Idea powstania teorii wiecznego istnienia

 

= Dopełnienie wiedzy o stan poza czasem i przestrzenią

 

= Dyskusja nad teorią wiecznego istnienia

 

= Idea początkowa teorii wiecznego istnienia

 

= Porównanie Teorii Wiecznego Istnienia z Teorią Wielkiego Wybuchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia