Idea właściwego rozumowania - logika essenceizmu

 

Essenceizm podkreśla konieczność konsekwentnego, przejrzystego i uporządkowanego myślenia. System ten zwraca uwagę, że zanim zacznie się przeprowadzać jakąkolwiek analizę, powinno się najpierw dokładnie określić jej cel. Następnie, po zdefiniowaniu założenia i tezy, należy utworzyć bezbłędny ciąg myślowy, w którym każdy wniosek wynika z poprzedniego. Da to pewność prawidłowego procesu rozumowania i następujących po nim uzasadnionych twierdzeń. Równocześnie essenceizm skłania do ciągłego kontrolowania procesu rozumowania. Należy to robić, wracając co pewien czas do założeń podanych na początku rozumowania, aby eliminować na bieżąco ewentualne sprzeczności.

Niezwykle ważny jest też sam język używanych pojęć, definicji i wniosków. Tylko dzięki stosowaniu precyzyjnych, jednolitych i dokładnie zdefiniowanych określeń, można w sposób czytelny ustalić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest. Essenceizm robi to na wzór rozumowania prowadzonego w matematyce.

Logika essenceizmu skłania do przejrzenia wszelkich argumentów za i przeciw. Daje to sporą gwarancję powstania prawidłowych wniosków dotyczących badanych problemów. Im przekaz wiedzy jest bardziej przejrzysty, tym większa jest szansa na zrozumienie właściwego stanu rzeczywistości, czyli prawdy.

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.